අප පිළිබඳව

දැක්ම සහ මෙහෙවර

අපගේ දැක්ම

අපගේ දැක්ම

තිරසර සංවර්ධිත ශ්‍රී ලංකාවක්…….

අපගේ මෙහෙවර

අපගේ මෙහෙවර

ජාතික ආර්ථික සෞභාග්‍ය උදෙසා ඇවැසි ගුණාත්මක, විශ්වසනීය, තිරසර හා මිල දැරිය හැකි විදුලිබල සැපයුමක් සහතික කිරීම

සේවාවන්

වාර්තා සහ නිවේදන

Progress Report

Annual Progress Report 2023

Progress Report

Annual Progress Report 2023

Annual Report

Annual Performance Report 2022

Annual Report

Annual Performance Report 2022

Progress Report

කාර්යසාධනය 2022 & වැඩසටහන් 2023

Progress Report

කාර්යසාධනය 2022 & වැඩසටහන් 2023

Annual Report

Annual Performance Report 2021

Annual Report

Annual Performance Report 2021

Action Plan 2023

Action Plan 2023 - Ministry of Power

Action Plan 2022

Action Plan 2023 - Ministry of Power

Project Progress Report

Quarterly Progress Report of the Development Project 2022

Project Progress Report

Quarterly Progress Report of the Development Project 2022

Progress Report

Performance 2021 & Programme 2022

Progress Report

Performance 2021 and Programme 2022

Annual Report

Annual Performance Report 2021

Annual Report

Annual Performance Report 2021

නවතම යාවත්කාලීන

නවතම යාවත්කාලීන කියවන්න

නව ලේකම්, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය

ආචාර්ය සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වරයා...

නව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස

නව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස කංචන විජේසේකර මහතා විදුලිබල...

ප්‍රධානීන්

අමාත්‍යාංශ ප්‍රධානීන්

ඇමැති, රාජ්‍ය ඇමැතිවරු, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

කංචන විජේසේකර

ගරු. අමාත්‍ය

ඩි.වී. චානක

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්

ඉන්දික අනුරුද්ධ

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්
අප අමතන්න

සම්බන්ධ කරගන්න

  සම්බන්ධතා තොරතුරු

  විදුලිබල අමාත්‍යාංශය

  #437 ගාලු පාර, කොළඹ 03,
  ශ්‍රී ලංකාව

  දුරකථන / ෆැක්ස්

  P: +94 11 2 574922
  F: +94 11 2 574915

  විද්යුත් තැපෑල

  E: info@powermin.gov.lk
  E: secretary@powermin.gov.lk

  විවෘත වේලාවන්

  සඳුදා - සිකුරාදා : 08:30-16:00
  සෙනසුරාදා - ඉරිදා : වසා ඇත

  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image