எம்மை பற்றி

எமது நோக்கும் செயற்பணியும்

எமது நோக்கு

எமது நோக்கு

“இலங்கையை ஆசியாவின் சக்திவலு கேந்திரமாக மாற்றுதல்”

எமது செயற்பணி

எமது செயற்பணி

தேசிய பொருளாதார சுபீட்சத்திற்காக தரமான, நம்பகமான, நிலைபேறான விலையைத் தாங்கக் கூடியவாறான மின்சார வழங்கலொன்றை உறுதி செய்தல்.

சேவை

செய்திகளும் அறிவித்தல்களும்

Progress Report

Annual Progress Report 2023

Annual Progress Report 2023

Annual Report

Annual Performance Report 2022

Annual Report

Annual Performance Report 2022

Progress Report

Performance 2022 & Programme 2023

Progress Report

Performance 2022 and Programme 2023

Annual Report

Annual Performance Report 2021

Annual Report

Annual Performance Report 2021

Action Plan 2023

Action Plan 2023 - Ministry of Power

Action Plan 2022

Action Plan 2023 - Ministry of Power

Project Progress Report

Quarterly Progress Report of the Development Project 2022

Project Progress Report

Quarterly Progress Report of the Development Project 2022

Progress Report

Performance 2021 & Programme 2022

Progress Report

Performance 2021 and Programme 2022

Annual Report

Annual Performance Report 2021

Annual Report

Annual Performance Report 2021

சமீபத்திய செய்தி

சமீபத்திய புதுப்பிப்புகளைப் படிக்கவும்

மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சுக்கு புதிய செயலாளர்

மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சின் புதிய செயலாளராக கலாநிதி சுலக்ஷனா ஜெயவர்த்தன பதவி...

மின்வலு அமைச்சுக்கு புதிய அமைசர்

கெளரவ கஞ்சன விஜய்சேகர அவர்கள் மின்வலு அமைசாராக பதவி ஏற்றுகொண்டர்.

மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சுக்கு இரண்டு இராங்க அமைச்சர்கள்

"மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சு வேலையை மேலும் திறம்பட நிறைவேற்றுவதற்கு இரண்டு இராங்க...

தலைவர்கள்

அமைச்சின் தலைவர்கள்

மின்சக்தி  மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சின் அமைச்சர், இராயாங்க  அமைச்சர்கள் மற்றும் செயலாளர்

கஞ்சன விஜேசேகர

மின்வலு அமைச்சர்

டி. வி. சாணக்க

இராயாங்க அமைச்சர்

இந்திக அனுருத்த

இராயாங்க அமைச்சர்
எம்மை தொடர்புகொள்ள

தொடர்பில் இருங்கள்

  தொடர்பு தகவல்

  மின்சக்தி அமைச்சு

  #437 காலி வீதி, கொழும்பு- 03, இலங்கை

  தொ.பேசி / தொ.நகல்

  P: +94 11 2 574922
  F: +94 11 2 574915

  மின்னஞ்சல்

  E: info@powermin.gov.lk
  E: secretary@powermin.gov.lk

  திறந்துள்ள நேரம்

  திங்கள் - வெள்ளி: 08:30-16:00
  சனி - ஞாயிறு: மூடப்பட்டது

  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image