1910 என்ற 24 மணித்தியால தொலைபேசி அழைப்பு நிலைய வசதி

மின்சாரப் பகிர்ந்தளிப்புக் கட்டுப்பாட்டு நிலையம்

உடனுக்குடனான தொலைபேசி மார்க்கங்கள்:

+94 112 371 663

+94 112 371 664

+94 112 371 625 (தொலைநகல்)

வாடிக்கையாளர் சேவைகள் பிரிவு

வாடிக்கையாளர்களின் ஏதாவது விசாரணைகளுக்கு

மின்சார முறைமை இயக்க முகாமையாளர்

411, காலி வீதி, கொழும்பு 03

இலங்கை

தொலெபேசி:    +94 11 2 371 627

தொலைநகல்:        +94 11 2 371 677

மின்னஞ்சல்: billing@leco.lk

contsactUs ws CB067383