“இலங்கை தற்போது பாதுகாப்பானது. சுற்றுலா நடவடிக்கை அதேபோல் முதலீட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு பயமின்றி வாருங்கள்….”
07 0

Posted by  in Latest News

“இலங்கை தற்போது பாதுகாப்பானது. சுற்றுலா நடவடிக்கை அதேபோல் முதலீட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு பயமின்றி வாருங்கள்….”
க்றெயிக் ஒன்டச்
அவூஸ்திரேலியா மெல்பர்ன் நகர விக்டோரியா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்

“இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பாதுகாப்பற்ற நிலையில் இதுவரையில் குறைந்துள்ளதாக உறுதிப்படுத்த இலங்கை சுற்றுலாவிற்கு பங்கேற்றல் தொடர்பில் நன்றி…”

அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க
மின்வலு எரிசக்தி மற்றும் தொழில்துறை அபிவிருத்தி அமைச்சர்

அண்மையில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதல்களால் தடைபட்டுள்ள இலங்கையின் பாதுகாப்பு மற்றும் தற்காப்பு பிரச்சினை இப்போது முற்றிலும் குறைந்துவிட்டதுஇ இத் தீவூ இப்போது மீண்டும் பாதுகாப்பான நிலையில் உள்ளது என்று ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்னில் விக்டோரியாவின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கிரேக் ஒன்டாச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
அண்மையில் அமைச்சக வளாகத்தில் மின்வலு எரிசக்தி மற்றும் தொழில்துறை அபிவிருத்தி அமைச்சர் ரவி கருணநாயக்கவூடன் உத்தியோகபூர்வ சந்திப்பில் அவர் இந்த கருத்தை தெரிவித்தார்.
மின்வலு எரிசக்தி மற்றும் தொழில்துறை அபிவிருத்தி அமைச்சருடனான தனது சந்திப்பின் போதுஇ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கிரேக் ஒன்டாச்சிஇ இலங்கை இப்போது முழுமையாக பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதுஇ எனவே சுற்றுலா மற்றும் முதலீட்டிற்காக இலங்கைக்கு வருகை தர பயப்படக்கூடாது என்று கூறினார்.
அதேபோல் இலங்கையில் மின்சக்தி துறையின் வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சமீபத்திய நவீன தொழினுட்பங்கள் மற்றும் முன்னேற்றங்கள் குறித்து மின்வலு எரிசக்தி தொழில்துறை அபிவிருத்தி அமைச்சருடன் கலந்துரையாடியதுடன். எதிர்காலத்தில் மின்வலு மற்றும் எரிசக்தி துறையில் முதலீடு செய்வது குறித்து பரிசீலிப்பதாக அவர் மேலும் கூறினார். அவூஸ்திரேலிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கிரேக் ஒன்டாச்சிஇ அமைச்சர் கருணநாயக்க தனது நாட்டில் சமீபத்திய தொழில்நுட்பம் மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதைக் பார்வையிட தனது நாட்டிற்குச் வருகை தருமாறு அழைத்தார்.
திரு. ஒன்டாச்சியின் பெற்றௌர் இலங்கையர்கள் ஆவதுடன்இ அவர் அவூஸ்திரேலியாவில் பிறந்துள்ளனர். ஈஸ்டர் தாக்குதல்களுடன் இலங்கையின் பாதுகாப்பு நிலைமை இப்போது தணிந்துவிட்டது என்பதை உலகின் பிற பகுதிகளுக்கு நிரூபிக்க இலங்கை சுற்றுப்பயணத்தில் பங்கேற்றமைக்காக அமைச்சர் கருணநாயக்க திரு. ஒன்டாச்சிக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.

Leave a comment

* required