பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வழக்கறிஞர் கௌரவ.பவித்ரா வன்னிஆரச்சி அவர்கள்  மின்வலு சக்தி அமைச்சராக நியமனம்
30 0

Posted by  in Latest News

கௌரவ பவித்ரா வன்னிஆரச்சி அவர்கள் அதிமேதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஸ அவர்கள் முன்னிலையில் மின்வலு சக்தி அமைச்சராக இன்று (திங்கட்கிழமை) அரலிய மர மாளிகையில் சத்திய பிரமாணம் வழங்கினார். தொழில்ரீதியாக அவர் சட்டரீதியான வழக்கறிஞர் ஆவார்.

இவர் பெல்மடுல்ல பகுதியில் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவும், உற்பத்தி மற்றும் விஞ்ஞான பிரதி அமைச்சராகவும் மற்றும் பின்னர் வடமேல் மாகாண ஆளுனராகவும் பதவி வகித்த சிரேஸ்ட அரசியல்வாதி திரு.தர்மதாஸ அவர்களின் மூத்த புதல்வி ஆவார்.

கௌரவ பவித்ரா வன்னிஆரச்சி அவர்கள் சப்ரகமுவ மாகாண சபை உறுப்பினராக அரசியலில் நுழைந்தார், மற்றும் 1994 ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தெரிவானார். சுகாதார பிரதி அமைச்சர், சமூக சேவைகள் மற்றும் பெருந்தெருக்கள் பிரதி அமைச்சராக நியமனம் பெற்றார். 2000 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் கௌரவ பவித்ரா வன்னிஆரச்சி அவர்கள் அமைச்சரவை திட்டம் அமுல்படுத்தல், வறுமை ஒழிப்பு மற்றும் சமூர்த்தி, இளைஞர் அலுவல்கள், தேசிய சொத்து, கலாச்சார அலுவல்கள் மற்றும் தொழினுட்ப ஆராய்ச்சி அமைச்சராகவும் நாட்டில் பதவியேற்று வகித்தார்.

கௌரவ பவித்ரா வன்னிஆரச்சி மகளிர் பிரிவு கட்சி தலைவராக இருந்த போது இலங்கை சுதந்திர கட்சி பிரதி செயலாளராகவும் கடமை வகித்தார்.

Leave a comment

* required