நுரைச்சோலை அனல்மின் நிலையம் நாளை ஜனாதிபதி கரங்களால்…
21 0

Posted by  in Latest News

தேசிய அபிவிருத்தியை இலக்காக கொண்டு[...]

Read more
ஜப்பான் அணுஉலை வெடிப்பால் இலங்கைக்கு பாதிப்பு இல்லை.
16 0

Posted by  in Latest News

கடந்த மார்ச் மாதம் 11 ஆம் திகதி ஜப்பானில்[...]

Read more
இ.மி.ச 2010 நிதியாண்டில் யாருக்கும் கடன் இல்லை.
11 0

Posted by  in Latest News

10 வருடங்களுக்கு பின்னர் இலங்கை[...]

Read more
In Comparison with other countries Lankan women in good position
09 0

Posted by  in Latest News

Today there is worldwide issues where women have not been given their due place in[...]

Read more