மின்சக்தி அமைச்சில் புதுவருட கொண்டாட்டம்.;…..
30 0

Posted by  in Latest News

மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சின்[...]

Read more
ப்பான் புகுஷிமா அணுஉலை வெடிப்பால் இலங்கைக்கு பாதிப்பா….?
08 0

Posted by  in Latest News

ஜப்பானில் ஏற்ப்பட்ட பூமியதிர்ச்சியினால்[...]

Read more
அர்ப்பணிப்பு மிக்க சேவைக்கு அமைச்சர் பாராட்ட
07 0

Posted by  in Latest News

மக்கள் பணத்தை வீணடிக்கும் அரச[...]

Read more
மின் கட்டணத்தை இ மின்சாரத்தை பாதுகாப்பதன் மூலமே குறைக்க முடியூம்.
06 0

Posted by  in Latest News

அன்று சரியான தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டிருச்தால்[...]

Read more
நுரைச்சோலை அனல்மின் நிலையம் நாளை ஜனாதிபதி கரங்களால்…
21 0

Posted by  in Latest News

தேசிய அபிவிருத்தியை இலக்காக கொண்டு[...]

Read more
1 <- 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26