සමෘද්ධිමත් ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනැගීමේ උදාර කර්තව්‍යයේ අඩිතාලම නම්, තෘප්තිමත් ජනතාවක් බිහි කිරීමයි. ඒ වෙනුවෙන් වූ ක්‍රියාදාමයේ මුලික අංගයක් ලෙස ජනතාවට විදුලිය සැපයීම හැදින්විය හැක. එවන් සුවිශාල වගකීමක් දැරීමට තරම් සුදුස්සෙකු වීම පිළිබදව මා ඉමහත් සතුටට පත්වන්නේමි.

මිනිසාගේ සියළු අවශ්‍යතා වලට මූලික වන්නේ විදුලියයි. නූතන මිනිසා තාක්ෂණික වශයෙන් ලබා ඇති දියුණුවත් සමගින් නිරන්තරයෙන් ඔහුට විදුලිය අත්‍යාවශ්‍ය සාධකයක් වී තිබේ. එවන් වූ පුළුල් අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අඛණ්ඩ  මෙන්ම ගුණාත්මක විදුලි සැපයුමක් අවශ්‍ය වේ. එම අවශ්‍යතා සපුරාලීම, විෂයභාර අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මා වෙත පැවරී ඇති වගකීමක් මෙන්ම යුතුකමක්ද වේ.

සමස්ත දිවයින විදුලියෙන් ඒකාලෝක කිරීමේ කර්තව්‍යය අඛණ්ඩව, නිසි කලට, නිසි ලෙසට ඉටු කිරීමට මා හා අත්වැල් බැදගත් විදුලිබල, බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය,  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, විදුලි පුද්ගලික සමාගම, සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය වැනි  ආයතනයන්ගේ සේවක මහත්මහත්මීන්ගේ සුහදශීලී දායකත්වය පැසසිය යුතුවේ.

පාරිභෝගික ජනතාවගේ පසුම්බියට බරක් නොවන අයුරින්, ඔවුන්ගේ දෛනික දිවි පෙවෙත ගතකිරීමටත්, ඔවුන්ගේ සුළු මධ්‍ය සහ මහා පරිමාන කර්මාන්ත නිසි ආකාරයට  පවත්වාගෙන යමින් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගැනීමටත්, සමස්ත දිවයිනම ආවරණය වන ආකාරයෙන් විදුලිබලය ලබාදීමට දිවා රෑ නොබලා ඇපකැපවී කටයුතු කිරිම, විෂයභාර අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මා විසින් නොපිරිහෙලා ඉටු කරන්නෙමි.

විදුලිබල, බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සහ අත්වැල් බැදගත් සහෘද ආයතනයන් විසින් ශ්‍රී ලංකාවාසී විදුලි පාරිභෝගික ජනතාව උදෙසා ඉටුකරන්නාවූ කෘතහස්ත සේවය පිළිබදව මහජනතාව නිවැරදි ආකාරයෙන් දැනුවත් විය යුතුය. එසේම තමන්ට අදාළ ආයතනයන්ගෙන් ලබාගත හැකි පහසුකම් සහ සේවාවන් පිළිබදවද පාරිභෝගිකයා දැනුවත්වීම වැදගත්වේ.

ඒ වෙනුවෙන් දියත්කර ඇති විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවිය පරිහරණය කිරීම ජනතාවට වැදගත් වනවා නොඅනුමානය. සමස්ත විශ්වයම එකම ගම්මානයක් බවට පත්කරමින් අද දවසේ තාක්ෂණය දියුණුවේ හිනිපෙත්තට පැමිණ තිබේ. එහි උපරිම ඵල නෙලා ගැනීමටත්, ඒ තුළින් මාගේ අමාත්‍යාංශය තුළින් සලසන්නාවූ මහජන සේවය පිළිබදව දැනුවත් වීමටත්, තමාට හිමිකරගත හැකි ප්‍රථිලාභ ලබාගැනීමටත් මාගේ ආදරණීය පාරිභෝගික ජනතාවට ආරාධනය කර සිටිමි.

රවී කරුණානායක

විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය