ඉහළ කොත්මලෙන් මෙගාවොට් 150 ක ධාරිතාවක්  ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට
12 0

Posted by  in Latest News

ඉහළ කොත්මලෙන් මෙගාවොට් 150 ක ධාරිතාවක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට දෙවන අදියරේ මෙගාවොට් 75 ජාතික පද්ධතියට

2006 වර්ෂයේ ආරම්භ කළ ඉහළ කොත්මලේ ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත ජනන ධාරිතාව වන මෙගාවොට් 150 ක ධාරිතාවය අද සිට ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක්කිරීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කටයුතු කර ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය, මෙගාවොට් 75 බැගින් වූ ජනන බලාගාර දෙකකින් සමන්විතය. පළමු අදියර යටතේ එහි එක් බලාගාරයක විදුලිය ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක්කිරීම පසුගිය මාර්තු මස 28 වනදා සිදුකෙරිණි. දෙවන අදියර යටතේ මෙගාවොට් 75 ක ජනන ධාරිතාවක් අද උදෑසන 9.00 ට යෙදුනු සුබ මෙහොතින් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට සම්බන්ධ කෙරිණි.

ඉහළ කොත්මලේ ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය සඳහා ජපන් රජයේ විදේශ සංවර්ධන සහන යටතේ, ජපන් සහයෝගිතා බැංකුව මගින් 2005 වර්ෂයේදී ජපාන යෙන් මිලියන 37,817 ක සහනදායී ණය මුදලක් පිරිනමා ඇති අතර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 8548 ක මුදලක් වැයකර ඇත.
භූගත බලාගාර පද්ධතිය සහ ප‍්‍රධාන පාලක පද්ධතිය නිරීක්ෂණය සහ පූර්ණ ක‍්‍රියාකාරීත්වය අද දවසේදී සිදුවිය. මේ සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී (ව්‍යාපෘති* සහ මෙම ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂ වන ශවින්ද්‍රනාත් ප‍්‍රනාන්දු මහතා සහභාගි විය. විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙහෙයවන මෙම ව්‍යාපෘතියේ සියළු වැඩ නිමවා, ජාතියට තිළිණ කිරීම ලබන ජූලි මස දෙවන සතියේදී අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිඳුන්ගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සිදුකිරීමට නියමිතය.