“සූර්ය විදුලිබල ක්ෂේත්‍රය වැඩිදියුණු කරන්න අවශ්‍ය අදහස් සහ යෝජනා පෙබරවාරි 15 දා වනවිට ලබාදෙන්න…”
26 0

Posted by  in Latest News

  • සූර්ය විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයට අවශ්‍ය උපකරණ දේශීය වශයෙන් නිපදවීමට පියවර
  • පුද්ගලික අංශයටත් සූර්ය විදුලිබල නිෂ්පාදනයට පිවිසීමට අවස්ථා
  • හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූර්ය විදුලිබල නිෂ්පාදනය සංවර්ධනය කිරීමට පියවර

(හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූර්ය විදුලිබල ව්‍යාපෘති නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමින්
විෂයභාර අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසයි)
“අපි රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික අංශයට අවස්ථාවක් දෙනවා ලංකාව තුළ සූර්ය පැනල නිෂ්පාදනය සහ බැටරි නිෂ්පාදනය කිරීම සිදුකරන්නේ කොහොමද, ඒවා ආනයනය කිරීම නවත්තලා ලංකාවේ දක්ෂ තරුණ තරුණියන්ට තමාගේ දක්ෂතාවන්ට වටිනාකමක් ලබාදෙන්නේ කොහොමද, ස්වභාවික සම්පත් අපනයනය කරන්නේ නැතිව කර්මාන්ත ඇති කරන්නේ කොහොමද කියලා පෙබරවාරි 15 දා වනවිට අපට යෝජනා ලබාදෙන්න කියලා. සියළු දෙනාගේ බුද්ධිය තුළින් පෙබරවාරි 15 වනවිට අපිට එම යෝජනා ලබාදීම තුළින් අපව ඒ පිළිබද දැනුවත් කරන්න හැකිවේවි කියලා මම හිතනවා. ඒ යෝජනා සහ අදහස් මත සූර්ය විදුලිබල නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් රට වෙනුවෙන් සකස් කරන්න අවශ්‍ය ඉදිරි වැඩපිළිවෙල පිළිබදව අපට සාකච්ඡා කරලා තීන්දු තීරණ ගන්න හැකිවේවි” යැයි විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළකලේ පසුගියදා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූර්ය විදුලිබල නිෂ්පාදනයේ වර්තමාන තත්ත්වය, ඒ සදහා බලපානු ලබන ගැටලු සහ ගතයුතු නව ක්‍රියාමාර්ග පිළිබදව නිරීක්ෂණය කිරීම සදහා පැවති චාරිකාවකට එක්වෙමිනි. මෙහිදී හම්බන්තොට බර්ඩ්පාර්ක් සූර්ය විදුලිබල ව්‍යාපෘතිය අමාත්‍යවරයාගේ විශේෂ නිරීක්ෂණයට යොමුවිය.

නිරික්ෂණ චාරිකාවට එක්වෙමින් වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය කරුණානායක මහතා,

“ශ්‍රී ලංකාව තුළ නොමිලයේ ලබාගත හැකි ඉතාම වටිනා සම්පතක් අපි අතේ තිබෙනවා. ඒ තමයි සූර්යබලය. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මේ සම්පත විදුලිබල උත්පාදනය වෙනුවෙන් උපයෝගී කරන්නේ කොහොමද, තවදුරටත් එහි කාර්යක්ෂමතාව සහ උපයෝගීතාව වැඩිකරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්නයි අපි මේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවට සම්බන්ධ වුනේ. තරුණ පිරිස්වල අදහස් විමසා බැලුවම අපට ගොඩක් ඉදිරියට යන්න පුලුවන් අදහස් ලැබුණා. සූර්ය විදුලිබල නිෂ්පාදනය සදහා පුද්ගලික අංශය සහභාගි කරගැනීම  තුළින් අපේ පාරිභෝගිකයාට කාර්යක්ෂම සේවයකුත් අවම මිලකට විදුලිය ජනනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලකුත් පිළිබදව අපි අද සාකච්ඡා කළා” යැයි පැවසීය.