“නොරොච්චෝල බලාගාරය ජාතික අවශ්‍යතාවක් නිසා ඉදිරියේදී පරිසර අධිකාරියේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ පරිසර හිතකාමීව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා…..”
14 0

Posted by  in Latest News

රංජිත් සියඹලාපිටිය
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය

රටේ විදුලිබල අවශ්‍යතාව සපුරාලීම පිණිස විශාල දායකත්වයක් සපයන නොරොච්චෝල ගල් අඟුරු බලාගාරය ජාතික අවශ්‍යතාවක් බැවින්, එමගින් පරිසරයට සහ ජනතාවට සිදුවෙතැයි පවසන හානි සහ අපහසුතා අවම වන අන්දමින්, පරිසර අධිකාරියේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ වඩාත් පරිසර හිතකාමී ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය සියළු පියවර ගන්නා බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ප‍්‍රකාශකර සිටී.

නොරොච්චෝල ගල් අඟුරු බලාගාරය තුළින් පරිසරයට සහ ඒ අවට ජනතාවට සිදුවෙතැයි කියන බලපෑම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි අද (14) පස්වරුවේ විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේදී පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවකට සහභාගි වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප‍්‍රකාශ කළේය.

නොරොච්චෝල බලාගාරයෙන් පිටවන අළු හේතුවෙන් පරිසරයට සිදුවෙතැයි පවසන හානිය වලක්වා ගැනිම සඳහා ගතයුතු ක‍්‍රියාමාර්ග බොහෝමයක් මේ වනවිට ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගැනීම පිළිබඳව වයඹ පළාත් පරිසර අධිකාරිය විසින් විෂයභාර අමාත්‍යවරයාට ස්තුතිය පුදකර සිටියේය.

ඉදිරියේදී නොරොච්චෝල බලාගාරය වයඹ පළාත් පරිසර අධිකාරියේ නිර්දේශ මත වඩාත් පරිසර හිතකාමී ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා පරිසර ආරක්ෂණ ක‍්‍රම අනුගමනය කිරීමට පියවර ගන්නා බවට විෂයභාර අමාත්‍ය සියඹලාපිටිය මහතා ප‍්‍රකශ කළේය. ඒ අනුව ඉදිරියේදී  සුළං බාධකයක් ඉදිකිරීම, බලාගාරයෙන් නිපදවන අළු සෑම විටම ආවරණය කර තැබීම සහ වඩාත් ඉහළ ප‍්‍රමිතියකින් යුත් ගල් අඟුරු භාවිත කිරීම ආදිය සිදුකරන බව විෂයභාර අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේය. ඒ අනුව අදාළ සුළං බාධකය මේ මස 22 දින ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවද අමාත්‍යවරයා පවසන ලදී.

මෙම අවස්ථාවට විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා, අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආචාර්ය බී එම් එස් බටගොඩ, වයඹ පළාත් මහ ඇමති ධර්මසේන දසනායක යන මහත්වරුන් ඇතුළු වයඹ පළාත් පරිසර අධිකාරිය, ශ‍්‍රී ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම සහ නොරොච්චෝල ගල් අඟුරු බලාගාරය යන ආයතනයන්හි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වුහ.