06 0

Posted by  in Latest News

විදුලිබල හා බලශක්ති ආමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය

පවතින නියං තත්වය තුළ අඛණ්ඩ විදුලි සම්පාදනය සදහා මෙගාවොට් 100ක අතිරේක විදුලි ධාරිතාවක් කෙටිකාලීනව ලබාගැනීම සදහා පසුගිය අගහරුවාදා ආමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබිණි. මේ සම්බන්ධයෙන් අද (04) කරුණු ඉදිරිපත් කල ඇතැම් මාධ්‍ය සහ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි මගින් මේ සම්බන්ධයෙන් වැරදි අර්ථකථන ඉදිරිපත් කර ප්‍රචාරය කිරීම නිසා ඇතිවන තත්වය පිළිබදව මෙම නිවේදනය මගින් කරුණු පැහැදිලි කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගෙන ඇත්තේ ජාත්‍යන්තර ලංසු කැදවීම් තුළින් තරගකාරී මිළ ගණන් යටතේ කෙටිකාලීනව විදුලිය ලබාගැනීමටය. ඒ අනුව අභියෝගාත්මක අවස්ථාවක් පැමිණි මොහොතේ හදිසි විදුලිය ජාතික පද්ධතියට සම්බන්ධ කිරීමට නියමිතය. සමහර මාධ්‍ය වාර්තාකර තිබුනේ මෙම නිසා රටේ ජනතාවට අතිරේක බරක් දැරීමට සිදුවන බවය. ඒ සංඛ්‍ය ලේඛන මගින්ද දක්වා තිබුණි. එහෙත් විදුලි පාරිභෝගිකයාටවත් සමාන්‍ය ජනතාවටවත් අතිරේක වැය බරක් නොවන ආකාරයට මෙම තත්වය කළමනාකරණය කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

2016 වර්ෂයේදී නිරිතදිග මෝසම් සහ ඊසානදිග මෝසම් වැසිවලින් මෙන්ම 2017 වර්ෂයේ නිරිතදිග මෝසම් වැසි මගින්දප්‍රමාණවත් ජල ධාරිතාවක් ජල විදුලි නිෂ්පාදනය සඳහා උපයෝගී කර ගනු ලබන ප්‍රධාන ජලාශ පෝෂක ප්‍රදේශවලට නොලැබීම නිසා ජල විදුලි නිෂ්පාදනය සඳහා අභියෝග එල්ල වී ඇත.

මේ තත්වය හමුවේ රට තුළ අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුම තහවුරු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම යටතේ මෙ.වො. 100ක අතිරේක විදුලි ධාරිතාවක් ලබා ගැනීමට සුදුසු විදුලි සැපයුම්කරුවකු විවෘත ජාත්‍යන්තර තරගකාරී ලංසු කැඳවීමේ ක්‍රමවේදය තුළින් තෝරා ගැනීමට යෝජනා වූ අතර, ඒ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ද ලැබී ඇත.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් මේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුව මාස 06ක කාලයක් මෙම අතිරේක මෙ.වො. 100ක විදුලි ධාරිතාවමිලදී ගැනීම සඳහා යෝජනා කර ඇති අතර අවශ්‍ය වන්නේ නම් තවත් මාස 06ක කාලයකට දීර්ඝ කිරීමට ද යෝජනා වී ඇත.

2017 වර්ෂයේ මුල් කාල සීමාවේදීපැවති විදුලි නිෂ්පාදන අභියෝග හමුවේ මාස 06ක කාල සීමාවක් සඳහා විවෘත ජාත්‍යන්තර තරගකාරී ලංසු කැඳවීමේ ක්‍රමවේදය තුළින්මෙ.වො. 60ක විදුලි ධාරිතාවක් කෙටි කාලීනවමිල දී ගැනීමක් සිදු කරන ලද අතර, එහි දී ඉදිරිපත් වූ මිල ගණන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් මින් පෙර අත්සන් කර ඇති විදුලි මිල දී ගැනීමේ ගිවිසුම් වැඩි ප්‍රමාණයක මිලට වඩා අඩු මට්ටමක පැවති බව ද පෙන්වා දිය හැක. එමෙන්ම පද්ධතියේ ඉහල දෛනික විදුලි ඉල්ලුමක් පවතින රාත්‍රී 6.30 – 10.30 කාලය තුළ ලංවිම විදුලි ජනනය සඳහා භාවිතා කරන සමහර වායු ටර්බයිනවල(Gas Turbine) ඒකක පිරිවැයට වඩා අඩු පිරිවැයක් මෙම අතිරේක විදුලි මිලදී ගැනීම විවෘත ජාත්‍යන්තර තරගකාරී ලංසු කැඳවීමේ ක්‍රමවේදය තුලින් ලබා ගත හැකි වනු ඇත.

2009 අංක 20 දරණ ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතේ හා 2013 අංක 31 දරණ ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල (සංශෝධිත) පනතේ ප්‍රතිපාදන අනුව හදිසි අවශ්‍යතාවකදීවිදුලි ධාරිතාව ලබා ගැනීම සඳහා ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති නමුත් මෙම හදිසි අවස්ථා විදුලි මිල දී ගැනීමේදීපාරදෘශ්‍යභාවය හා තරගකාරීත්වය පවත්වා ගැනීම තුළින් ලැබෙන මිල වාසිය මෙරට පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දීම සඳහා තරගකාරී මිල කැඳවීම් සිදු කර ඇති බවත් ඉදිරියේදී ද මේ ආකාරයෙන් කටයුතු කරන බවත් පෙන්වා දෙන්නෙමු.

දිගු කාලීන ජනන සැලැස්ම අනුව මෙරට විදුලි ඉල්ලුම සැපයීමට හැකි වන පරිදි විදුලි බලාගාර ඉදි කරන අතර, මේ වන විට මෙ.වො. 300ක නව ද්‍රවීකෘතස්වභාවික වායු (LNG) බලාගාරයක්ඉදි කිරීම සඳහා වන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය මෙරට ප්‍රථම වතාවට සිදු කෙරෙමින් පවතී. එබැවින් මෙම මෙ.වො. 100 විදුලි මිල දී ගැනීම හුදෙක් වියළි කාලගුණ තත්වය නිසා ජල විදුලි නිෂ්පාදනය සඳහා එල්ල වී ඇති අභියෝගයට මුහුණ දී අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් මෙරට විදුලි පාරිභෝගිකයන් වෙතලබා දීම සඳහා ගන්නා වූ ක්‍රියාමාර්ගයක් මිස කළමනාකරණය පිළිබඳව හෝ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිවල සිදු වූ අඩුපාඩුවක් නිසා සිදු නොවන බව පෙන්වා දෙන්නෙමු.