ලංකාවේ ප්‍රථම දෙමුහුන්  විදුලිබලාගාරය යාපනයේ එළුවාතිව්හිදී  විවෘත වේ….
11 0

Posted by  in Latest News

ලංකාවේ ප්‍රථම වරට ස්ථාපිත කරන ලද දෙමුහුන් විදුලි බලාගාරය, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යාපනය එළුවාතිව්හිදී විවෘතවිය.

කිලෝවොට් 60ක ධාරිතාවයකින් යුත් මෙම බලාගාරය සුළං, සූර්යබලය හා ඩීසල් යොදා ගනිමින් විදුලිය නිපදවනු ලබයි. වර්ග කිලෝමීටර් 1.7ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත එළුවාතිව් දූපතේ 787ක පමණ ජනගහනයක් ජීවත්වේ. එනම් පවුල් 151ක් පමණ වන මෙම ජනතාව නිවාස 120ක ජීවත්වේ. ධීවර කර්මාන්තය, කෘෂි කර්මාන්තය, වෙළදාම, මෙන්ම රජයේ සේවය කරන්නන්ද මොවුන් අතරවේ. මොවුන්ගේ දෛනික අවශ්‍යතා සදහා වන විදුලිය මෙතෙක් නිපදවනු ලැබුවේ ඩීසල් විදුලි උත්පාදක යන්ත්‍ර උපයෝගී කරගනිමිනි.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ මූල්‍ය ආධාර මත, හරිත බලශක්තිය ප්‍රවර්ධනය ඉලක්ක කරගනිමින් ස්ථාපිත මෙම දෙමුහුන් විදුලි බලාගාරය වෙනුවෙන් වැය වූ සමස්ත වියදම රු. මිලියන 187ක් ලෙස ගණන් බලා තිබේ.
එසේම මෙම දෙමුහුන් විදුලි බලාගාරය නිපදවන එක් විදුලි ඒකකයක් සදහා වන පිරිවැය පිරිවැය රු.9.14 ක්පමණ වේ.

මෙම අවස්ථාවට විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජත්.පී.පෙරේරා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අන්ගජන් රාමනාදන් සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නිළධාරීන්ද සහභාගී විය.