ගල් අඟුරු මිලදීගැනීමේ ක‍්‍රමවේදය පිළිබඳ සොයාබැලීම සඳහා පත්කළ ත‍්‍රිපුද්ගල කමිටු වාර්තාව විෂයභාර අමාත්‍යවරයා වෙත
01 0

Posted by  in Latest News

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අයත් නොරොච්චෝල ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරය සඳහා ගල් අඟුරු මිලදීගැනීමේ ක‍්‍රමවේදය සම්බන්ධව පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ කරුණු සොයාබැලීම සඳහා පත්කළ ත‍්‍රිපුද්ගල කමිටු වර්තාව අද (01) පස්වරුවේදී විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා වෙත, එම අමාත්‍යාංශ පරිශ‍්‍රයේදී බාරදෙන ලදී.

මහාචාර්ය කේ. කේ. වයි. ඩබ්. පෙරේරා, මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් ආර්. වටවල සහ මහාචාර්ය ජනක බී. ඒකනායක යන මහත්වරුන්ගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සැදුම්ලත් මෙම ත‍්‍රිපුද්ගල කමිටුව, පසුගිය මස 13 වනදා, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විසින් පත්කරන ලදී.

කමිටුව විසින් ලබාදුන් වාර්තාව කඩිනමින් පාර්ලිමේන්තුව වෙත සහ මාධ්‍යයට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බව අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් ප‍්‍රකාශ කලේය.