ලංවිම මිනිස්බල සේවකයින් සහ කොන්ත‍්‍රාත් පදනම මත සේවය සැපයූ මනු කියවන්නන් 4000 ක් ස්ථිර සේවයට
06 0

Posted by  in Latest News

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අනුයුක්තව සේවය සැපයූ මිනිස්බල සේවකයින් සහ කොන්ත‍්‍රාත් පදනම මත සේවය සැපයූ මනු කියවන්නන් ලබන සැප්තැම්බර් 04 දින සිට ක‍්‍රියාත්මක වනපරිදි ලංවිම ස්ථීර සේවක ප‍්‍රවාහයට එක්කර ගැනීමට සූදානම් බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා අවධාරණය කරයි.

වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය සියඹලාපිටිය මහතා …,
“විදුලිබල මණ්ඩලයේ දැවෙන ප‍්‍රශ්නයක් වූයේ දහස් ගණනක් වූ මිනිස්බල සැපයුම් ක‍්‍රමයට බඳවාගත් සේවක පිරිස. අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ප‍්‍රතිඥාවක් දුන්නා තමා බලයට පත්වූ පසු ඔවුන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ඨ කරනවා කියලා. ඒ වනවිට ලංවිමට බඳවාගත් මිනිස්බල සේවකයන් 4956 ක් පමණ හිටියා. මින් 2367 කට 2015 දෙසැම්බර් මාසේ 17 දා අපි ස්ථීර පත්වීම් ලබාදුන්නා. මේ වනවිට තවත් 2594 ක් ඉතිරිවෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම මනු කියවන්නන් 1400 පමණ කොන්ත‍්‍රාත් ක‍්‍රමයට බඳවාගෙන සිටිනවා. දැන් අපි සූදානම්, 2014 වසර අවසන් වීමට පෙර සේවය බඳවාගත්, නිශ්චිත කාලසීමාවක් සේවය කළ මෙම මනු කියවන්නන් සහ ලංවිමට අනුයුක්තව සේවය සපයන මිනිස්බල සේවකයින් සියලූ දෙනා සැප්තැම්බර් මස 04 දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ස්ථීර සේවක ප‍්‍රවාහයට එක්කර ගැනීමට. එය මේ දක්වා විදුලිබල මණ්ඩලයේ තිබූ විශේෂිතම මානව සම්පත් ගැටළුවට විසඳුමක් සේ මා දකිනවා” යැයි පැවසීය