ජය ශ‍්‍රී මහා බෝ මළුව විදුලි බලාගාර ආශ‍්‍රිත ජලාශයන්ගේ ජලයෙන් දෝවනය කරමින්
26 0

Posted by  in Latest News

පැවති දැඩි නියඟය හේතුවෙන් නිසි කලට බලාගාර ආශ‍්‍රිත ප‍්‍රදේශයන්ට වැසි  පතා විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විසින් පසුගියදා ජය ශ‍්‍රී  මහා බෝධීන් වහන්සේ අභියස බාරයක් විය. නිසි පරිදි වැසි ලැබී බලාගාරයන් ආශ‍්‍රිත ජලාශයන්ගේ ජල මට්ටම ඉහළ යාම හේතුවෙන් අමාත්‍යවරයා එම බාරය ඔප්පු කිරීම ඊයේ (25* අනුරාධපුර ජය ශ‍්‍රී මහා බෝධීය අබියසදී සිදුකළේය. එහිදී අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විසින්, බලාගාර ආශ‍්‍රිත ජලාශයන් 07 කින්  ලබාගත් ජලයෙන් ජය ශ‍්‍රී මහා බෝධි මළුව දෝවනය කළ ආකාරය ඡුායාරූපයෙන් දැක්වේ.