ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වර්ධනය කිරීම සදහා ඉතාලි රජයේ පූර්ණ සහය
20 0

Posted by  in Latest News

ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වර්ධනය කිරීම සදහා ඉතාලි රජයේ පූර්ණ සහය ලැබෙන බව ඉතාලි රජයේ නියෝජ්‍ය විදේශ අමාත්‍ය ඩෙල්ලා වෙඩෝවා (Hon. Della Vedova) මහතා ප්‍ර‍කාශ කළේය. ඒ මහතා මේ බව ප්‍ර‍කාශ කළේ විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා සමග අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී පැවති සාකච්ඡාවේදීය.

ලංකාවට වර්ෂය පුරාම සූර්යාලෝකය ලැබෙන බැවින් අඛණ්ඩව සූර්ය විදුලිබල ශක්තිය නිපදවීමේ හැකියාවක් මෙරට පවතින බව නියෝජ්‍ය විදේශ අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍ර‍කාශ කළේය. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව තුළ නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින් සූර්ය විදුලිබල ව්‍යාප්තිය නැංවීමට ඉතාලි රජයේ පූර්ණ සහය ලබාදීමට තම රට සූදානම් බව නියෝජ්‍ය විදේශ අමාත්‍යවරයා ප්‍ර‍කාශ කළේය.