එකිනෙකාට ඇගිලි දික් නොකොට අපි සමගියෙන් අභියෝගවලට මුහුණ දෙනවා… විදුලි ශ‍්‍රමාදාන සතිය අරඹමින් කියයි.
28 0

Posted by  in Latest News

එකිනෙකාට ඇගිලි දික් නොකොට අපි සමගියෙන් අභියෝගවලට මුහුණ දෙනවා යැයි විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ප‍්‍රකාශ කර සිටී. ඒ මහතා මේ බව ප‍්‍රකාශ කලේ ජාතික විදුලි ශ‍්‍රමදාන සතියේ සමාරම්භක අවස්ථාවට අනුරාධපුර පූජා නගරයේ දී සහභාගී වෙමිනි.

ලංකාවේ විදුලි රැුහැන් දිග ප‍්‍රමාණ වශයෙන් ගත් විට කිලෝමීටර් ලක්ෂ දෙකමාරකට ආසන්න ප‍්‍රමාණයක් තිබෙනවා. මේවා නිසි ලෙස නඩත්තු කරමින් පාරිභෝගිකයන්ට විශිෂ්ඨ සේවාවක් ලබා දීමයි අපේ අරමුණ. එහිදී සේවකයන් අතර සමගිය, ශක්තිය එක්කාසු කරගනිමින් අභියෝග පැමිණි අවස්ථාවේ ඒවාට එකිනෙකා අතර විරසක නොවී මුහුණ දීමේ පුරුද්ද මේ විදුලි ශ‍්‍රමාදාන සතියේ සමාරම්භයත් සමඟ අපි හඳුන්වා දෙනවා.

මෙම වැඩසටහන යටතේ දිවයින පුරාම විදුලි සේවකයින්ගේ ශ‍්‍රම දායකත්වය යටතේ කඩිනමින් විදුලි සේවාවන් යථාවත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලබනවා. එය අපේ සේවකයන් ලබා දෙන විශිෂ්ඨ දායකත්වයක් ලෙස පෙන්වා දිය හැකියි.