නිසි ධාරිතාවය යටතේ අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලබාදීමට කටයුතු කරනවා
19 0

Posted by  in Latest News

බලශක්තියෙන් සුරක්ෂිත ශ‍්‍රී ලංකාවක් කරා යන ගමනේදී පොසිල ඉන්ධන භාවිතය අවමකර, පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වෙත යොමුවීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කරගැනීම උදෙසා, ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් ලැබෙන දායකත්වය ඉහළ නැංවීමේ වැඩපිළිවෙලකට අවතීර්ණ වන බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

ඒ අනුව ලංකාව තුළ මේ වනවිට ක‍්‍රියාත්මක තලයේ පවතින සූර්ය, සුළං සහ කුඩා ජලවිදුලිය යන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ක්ෂේත‍්‍රයන් සංවර්ධනය කිරීමටත්, නව පුනර්ජනනිය බලශක්ති ව්‍යාපෘතීන් ඇති කිරිමටත් අවශ්‍ය පියවර ගනු ලැබේ. මේ වසර අවසන් වනවිට ලංකාවේ විදුලියනය 100%ක මට්ටමකට ගෙන ඒමටත්, එම කර්තව්‍යයේදී ප‍්‍රධාන විදුලිබල පද්ධතියට ළඟාවිය නොහැකි දුෂ්කර ස්ථානයන්හි පිහිටා ඇති නිවාස සඳහාද අපහසුවකින් තොරව විදුලි සැපයුම් ලබාදීමට හැකිවන බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

විශේෂයෙන්ම මෙසේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ක‍්‍රමෝපායන් වෙත යොමුවීම තුළින් විදුලිබල ක්ෂේත‍්‍රයට ලැබෙන්නාවූ ස්ථිරසාර විසඳුම් වලට අමතරව ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළයාම සහ ඒ තුළින් සිදුවන්නාවූ දේශගුණික විපර්යාස සඳහාද පිළියම් ලැබෙනු ඇත.

මේ වනවිට සමස්ත ලෝකය පොසිල ඉන්ධන අවසන් වීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර ඒ අනුව පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප‍්‍රභවයන් වෙත අනුවර්තනය වීමේ අවශ්‍යතාව දැඩිව දැනෙමින් පවති. වසර 2020 දී කාබන් රහිත ලෝකයක හිමිකරුවන් වීමටත්, දෛනිකව වර්ධනය වන විදුලි ඉල්ලූමට සරිලන ගුණාත්මක මෙන්ම අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් අවම පිරිවැයක් යටතේ හිමිකර ගැනීම සඳහාත්, පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා වන ප‍්‍රතිපත්ති සහ ක‍්‍රමෝපායන් සකස් කිරීමට පියවර ගන්නා බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරයි.