දැනුම පදනම් කරගත්  ආර්ථීකයක් සඳහා වූ බලශක්ති ප්‍රවේශය” සමුළුවට ආචාර්ය අබ්දුල් කලාම් මහතා ශ්‍රී ලංකාවට
26 0

Posted by  in Latest News

• “දැනුම පදනම් කරගත් ආර්ථීකයක් සඳහාවූ බලශක්ති ප්‍රවේශය” මේ මස 26 සහ 27 කොළඹදී.

• මුඛ්‍ය දේශනය ආචාර්ය අබ්දුල් කලාම් විසින්.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව යමින්, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කරන “දැනුම පදනම් කරගත් ආර්ථීකයක් සඳහා වූ බලශක්ති ප්‍රවේශය” ජාත්‍යන්තර සමුළුව, මේ මස 26 සහ 27 කොළඹදි පැවැත්වේ.

මෙම සමුළුවේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගීවන, ඉන්දියාවේ හිටපු ජනාධිපති ආචාර්ය අබ්දුල් කලාම් මහතා අද රාත්‍රී 10.03 ට පමණ UL196 යානයෙන් දිවයිනට සැපත් විය. කටුනායක ගුවන් තොටුපොළට පැමිණි ආචාර්ය අබ්දුල් කලාම් මහතා, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය, පාඨලී චම්පික රණවක මහතා විසින් උණුසුම් අයුරින් පිළිගන්නා ලදී.

වසර ගනනාවක් පුරා ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා තවදුරටත් තහවුරු කරගැනීමටත්, බලශක්ති සම්පත සහ පරිභෝජනය පිළිබඳව විවිධ පාර්ශවයන් විසින් කරන ලද පර්යේෂණයන් ඒකරාශී කරගනිමින් දැනුම පදනම් කරගත් ආර්ථීකයක් සඳහා වූ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයක් ගොඩනැගීම මෙම ජාත්‍යන්තර සමුළුවේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

“දැනුම පදනම් කරගත් ආර්ථීකයක් සඳහාවූ බලශක්ති ප්‍රවේශය” දෙදින ජාත්‍යන්තර සමුළුවෙන් අනතුරුව, ආචාර්ය අබ්දුල් කලාම් මහතා, 27 දින පස්වරුවේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත්වීමට නියමිතය.