අනාගතයේදී තෙල් සහ වායු ආයෝජන සඳහා ශ්‍රී ලංකාව හොඳ වේදිකාවක් වේවි
07 0

Posted by  in Latest News

” මන්නාරම් ද්‍රෝණියේ වායු සහ තෙල් තැන්පත්ව තිබෙන බවට සාක්ෂි ලැබී තිබෙනවා. මේ වනවිට එම සාක්ෂි ඔස්සේ ගවේශන කටයුතු සිදුකර තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙය බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව සඳහා ඉදිරියට තබන ලද එක් පියවරක්. එමගින් අනාගතයේදී තෙල් සහ වායු ආයෝජන සඳහා ශ්‍රී ලංකාව හොඳ වේදිකාවක් බවට පත්වේවි” යැයි විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික මහතා පවසයි. ඒ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ, පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ පැවති උත්සව අවස්ථාවේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගී වෙමින්, බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධන උපාය මාර්ග පිළිබඳව වු සැසිය අමතමිනි.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය රණවක මහතා,

“ශ්‍රී ලංකාවේ නව ඉන්ධන බලශක්ති සංවර්ධන සැලැස්ම යටතේ, කෙටිකාලීන, මධ්‍ය කාලීන හා දිගු කාලීන වශයෙන් ප්‍රතිපත්ති සහ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. මේ යටතේ කෙටිකාලීන වශයෙන් දින 100 කින් අලුත් රටක් සංකල්පය අනුව රේඛීය ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රියාමාර්ග යටතේ සංවර්ධන කටයුතු සිදුකරනවා. මෙම ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රියාමාර්ග යොදාගනිමින්, නව ප්‍රවේශ ක්‍රම සහ තිරසාර බලශක්ති භාවිතය හරහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ දැනුම පදනම් කරගත් ආර්ථිකයක් නව ආකාරයෙන් ස්ථාපිත කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සමෘද්ධිය සඳහා තිරසාර, දැරියහැකි මිලක් හා ඉතා උසස් තත්ත්වයේ බලශක්ති සැපයුමක් අරමුණු කරගෙන ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මෙම ක්‍රමෝපාය සඳහා ක්ෂේත්‍ර 08 ක් ඇතුළත් වනවා.

නව බලශක්ති සංවර්ධන සැලැස්ම යටතේ සිදුකෙරෙන දිගුකාලීන සංවර්ධන උපායමාර්ග වශයෙන්, තෙල් පිරිපහදු නවීකරණය, ගල්අඟුරු. සුළං, සූර්ය විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම, නව ග්‍රිඩ් උපපොල ඉදිකිරීම සහ පවතින උපපොළ නවීකරණය කිරීම මෙන්ම පාරිභෝගිකයා බලාත්මක වන පරිදි පාරදෘශ්‍ය මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වාදීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු සැකසුම් අප මේ වනවිට සකස් කර තිබෙනවා.

මේ සෑම ක්‍රියාවලියක් තුළින්ම අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ විදුලි පාරිභෝගිකයාට අඛණ්ඩ මෙන්ම ගුණාතමක විදුලි සැපයුමක් ලබාදීම සහ අවම මිලක් යටතේ ඉල්ලුමට සරිලන විදුලි සැපයුමක් ලබාදීම තුළින් කලාපයේ රටවල් අතර විදුලියෙන් ස්වයංපෝෂිත රට ශ්‍රී ලංකාව බවට පත්කිරීම” යැයි පැවසීය.