කොළඹ වරායේ සිට කොළොන්නාව දක්වා ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරනු ලබන භූගත නල පද්ධතියේ කඩිනම් අළුත්වැඩියා කටයුතු ඇරඹේ.
04 0

Posted by  in News

කොළඹ වරායේ සිට කොලොන්නාව තෙල් ගබඩා සංකීර්ණය වෙත ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරනු ලබන, සී.පී.එස්.ටී.එල්. ආයතනය සතු, වසර 45 ක් පමණ පැරණි භූගත නල පද්ධතිය මේ වනවිට දැඩි ලෙස අබලන් වී ඇති අතර ඒ තුළින් තෙල් කාන්දුවීම හේතුවෙන් විවිධ අවස්ථා වලදී තෙල් සංස්ථාවට විවිධ ගැටළුවලට මුහුණ දීමට සිදුවී ඇත.

මෙම භූගත නල පද්ධතිය තුළින් තෙල් කාන්දුවිමෙන් සිදුවන අපතේයාම සහ නල පද්ධතියේ අළුත්වැඩියා කටයුතු සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ විශේෂ අවධානය යොමුවූ අතර එතුමාගේ උපදෙස් පරිදි, සී.පී.එස්.ටී.එල්. ආයතනයේ සභාපති රොෂාන් ගුණවර්ධන මහතාගේ උපදේශකත්වය මත, එම ආයතනයේ සේවකයින්ගේ සෘජු දායකත්වයෙන් මෙම භූගත නල පද්ධතියේ අළුත්වැඩියා කටයුතු මෙසේ සිදුකිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව එහි පළමු අදියර වශයෙන් මෙම නල මාර්ගයේ බ්ලූමැන්ඩල් ප්‍රදේශයේ ඇති මීටර් 100 ක පමණ දිගින් යුත් කොටසක් කපා ඉවනත්කර ඒ සඳහා අළුත් නල පද්ධතියක් එළිමේ කටයුතු සිදුකර, එම නලය පවතින නලයට සම්බන්ධ කිරීම, මහවත්ත ප්‍රදේශයේදී සිදු කරන ලදී.