ඉන්ධන මිළ 2015/01/21 මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අඩු කෙරේ
23 0

Posted by  in Latest News

2015/01/21 මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන සඳහා පනවා තිබූ බදු ඉවත්කිරීමට අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රමුඛ සමස්ථ කැබිනට් මණ්ඩලයම  රැස්වීමේදී තීරණය කල බව ඇමති චම්පික පවසයි.

 

ඒ අනුව 2015/01/21 මාධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට,

  • ·        92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිළ රු.117.00 (රුපියල් 33.00 ක සහනයක්)
  • ·        95 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිළ රු.128.00 (රුපියල් 30.00ක සහනයක්)
  • ·        සමාන්‍ය ඩීසල් ලීටරයක නව මිළ රු.95.00 (රුපියල් 16.00 ක සහනයක්)
  • ·        සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක නව මිළ රු.110.00 (රුපියල් 23.00ක සහනයක්)
  • ·        භූමිතෙල් ලීටරයක නව මිළ රු.65.00 (රුපියල් 16.00ක සහනයක්)

 

ඉදිරියේදී ලෝක වෙළඳපොලේ ඉන්ධන මිළ ගණන් වෙනස්වීම හා වෙනත් වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම් මත පදනම්ව රටේ ආර්ථිකයට ගැළපෙන අයුරින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ, අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සහ මුදල් අමාත්‍යතුමාගේ උපදෙස් මත ඉන්ධන සඳහා කඩිනමින් මිළ සූත්‍රයක් හඳුන්වා දෙන බවද අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා අවධාරණය කර සිටී.