යාපනය ඩෙල්ෆ් දූපතට 100%ක  අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක්
11 0

Posted by  in Latest News

වසර 30 ක කුරිරු යුද්ධය නිමා කරමින්, අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා දිවයිනේ උතුරු ප්‍රදේශය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්කිරිමත් සමගින්, එම ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ ජීවින මට්ටම වඩාත් යහපත් කිරිමේ අරමුණෙන්, මෙතෙක් අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් නොතිබූ යාපනය ඩෙල්ෆ් දූපතේ විදුලි සැපයුම ස්ථාවර කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ. ඒ අනුව මෙතෙක් කලක් 40 % ක් ව පැවති ඩෙල්ෆ් දූපතේ විදුලි සැපයුම 100% ක් බවට පත්කරමින්, අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් වෙනුවෙන් වන විදුලි ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත්කිරීම, 2014.10.14 දින අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය, නීතිඥ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිනියගේ සහ සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත සහ කුඩා ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය, ඩග්ලස් දේවානන්ද මැතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදුකෙරේ.

මේ යටතේ රු. ලක්ෂ හයසියයක් වැය කරමින්, පවුල් 1082ක් ආවරණය පරිදි මෙම විදුලි ව්‍යාපෘතිය ඉදිකර තිබේ. ව්‍යාපෘතිය කොටස් 03 කින් සමන්විත වන අතර ඩෙල්ෆ් දූපතේ නැගෙනහිර, බටහිර සහ මධ්‍ය ප්‍රදේශයන් ආවරණය වන පරිද්දෙන් ක්‍රියාත්මක වේ. මීට වසර ගණනාවකට ඉහතදී උතුරු ප්‍රදේශයේ යාපනය නගරය ඇතුලු සීමිත ප්‍රදේශයකට පමණක් විදුලිය පහසුකම් සපයා තිබූ අතර යුද්ධයේ නිමාවත් සමග අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් යුද්ධයෙන් පීඩාවටපත් ජනතාවට සහන සැලසීමේ අරමුණෙන් ක්‍රියාත්මක කළ උතුරු වසන්තය වැඩසටහන යටතේ උතුරු ප්‍රදේශයට විදුලිය ලබාදීම ආරම්භ විය. ඒ සදහා රු. මිලියන 3839 ක් වැයකර තිබේ. අනතුරුව ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය තුළ උතුර දකුණ යාකරමින්,  මිට වසරකට ප්‍රථම එනම්, 2013.09.14 දින

අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් චුන්නාකම් ග්‍රිඩ් විදුලි උපපොළ උතුරේ ජනතා අයිතියට පත්විය. රජය විසින් රු. මිලියන 1800 ක් වැයකරමින් ඉදිකළ චුන්නාකම් විදුලි උපපොළ හරහා මෙගාවොට් 63ක ධාරිතාවක් යාපනය අර්ධද්වීපයට සම්ප්‍රේෂණය කෙරෙන අතර එමගින් නිවාස 1,20,000 කට පමණ ජාතික විදුලිබල පද්ධතියෙන් විදුලිය සැපයේ. ඒ අනුව අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම ප්‍රකාරව යමින්, වසර 2014 අවසන් වනවිට දිවයිනේ සෑම නිවසකටම විදුලිය ලබාදීමේ අභියෝගයට සාර්ථකව මුහුණ දීමටත්, ඒ අනුව සැමට සැමදා විදුලිය යන්න යථාර්ථයක් බවට පත්කිරීමටත් රජයට හැකිවී තිබේ.