අඩු ආදායම්ලාභී ග්‍රාමීය ජනතාවගේ නව විදුලිය සබඳතා වෙනුවෙන් සහන ණය යෝජනා ක්‍රමයක්.
28 0

Posted by  in Latest News

අඩු ආදායම්ලාභී ග්‍රාමීය පවුල් නගාසිටුවීමේ මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මට සමගාමීව, ඔවුන්ගේ නිවාස සඳහා විදුලිය
සම්බන්ධතා ලබාදීම වෙනුවෙන් ණය ආධාර  ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීමට රජය පියවර ගෙන ඇත. විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත්‍ය, නීතිඥ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිනියගේ මෙහෙයවිමෙන් මෙම වැඩසටහන 2014.04.30 දින ආරම්භ කිරීමට
සියලු පියවර ගෙන තිබේ.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ මූල්‍ය ආධාර මත, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ව්‍යාපෘතිය දියත් කරනු ලැබේ. මේ සඳහා ආසියානු
සංවර්ධන බැංකුව, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 3.5 ක තීරු බදු  රහිත අනුග්‍රහයක් දැක්වීමට ඉදිරිපත්ව සිටී.

හම්බන්තොට, අම්පාර හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල විදුලිය නොමැති අඩු ආදායම්ලාභී  ග්‍රාමීය පවුල් සඳහා ව්‍යාපෘතියේ
පළමු අදියර ක්‍රියාත්මක වේ. මේ යටතේ එක් පවුලක් සඳහා රු.40,000.00 උපරිමයකට යටත්ව, ණය මුදල පිරිනැමෙන
අතර එය වසර 6 ක් ඇතුලත කොටස් වශයෙන්  ගෙවා නිමකිරීමට අවස්ථාව හිමිවේ.

අඩුආදායම්ලාභී ග්‍රාමීය ජනතාවගේ නවවිදුලිය සබඳතා සඳහාවන සහන ණය යෝජනා ක්‍රමයේ කළමනාකාර
ජයන්ත සූරියබණ්ඩාර මහතා පෙන්වා දෙන්නේ, තවමත් විදුලිය සබඳතාවක් ලබාගැනීමට නොහැකිවූ ග්‍රාමීය නිවාස හිමියන්,
ලඟම ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරුවරයා හමුවී, සහන ණය යෝජනා ක්‍රමයට අයදුම් කරන ලෙසයි. මෙම සහන ණය මුදල,
නිවාස අභ්‍යන්තරයේ විදුලි රැහැන් සැකසීම (වයරින් කිරීම) සහ විදුලි සබඳතාව ලබාගැනීම වෙනුවෙන්වන වැයකිරිම් සඳහා
ලබාදෙන බව කළමනාකාරවරයා වැඩිදුරටත් පවසයි.

2014 වසර අවසන් වීමට ප්‍රථම දිවයිනේ විදුලිය නොමැති  සියලු නිවාස සඳහා විදුලිය සබඳතා ලබාදීමට අතිගරු ජනාධිපති
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ මගපෙන්වීම මත විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය මේ වනවිට ව්‍යාපෘති රැසක් ක්‍රියාවට
නංවා ඇත. එම ක්‍රියාදාමය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම උදෙසා මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වේ.