නොරොච්චෝල ගල්අඟුරු විදුලි බලාගාරයේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව චීන රජයේ අවධානය යොමුවෙයි.
28 0

Posted by  in Latest News

චීන රජයේ ණය සහනාධාර යටතේ ඉදිකරන ලද නොරොච්චෝල ගල්අඟුරු බලාගාරයේ පළමු අදියරේ,වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ පළවන වාර්තා සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුකළ චීන ජනරජය, එම රජයේ උපදෙස් මත, ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලයේ නිළධාරීන් පිරිසක්  විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය නීතිඥ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිනිය ප්‍රමුඛ නිලධාරීන් පිරිසක් හමුවිය.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේදී පැවති මෙම හමුවේදී නොරොච්චෝල ගල්අඟුරු බලාගාරයේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව පුළුල්ව අවධානයට යොමු කෙරිනි.චීන රජය අපේක්ෂා කළ පරිදි නොරොච්චෝල බලාගාරය කාර්යක්ෂම බලාගාරයක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය සියලු සහාය ලබාදීමට අදාල හමුවේදී චීන රජය සිය එකඟතාවය පළ කළේය.

මේ අනුව බලාගාරයේ ප්‍රධාන යන්ත්‍රෝපකරණ සහ අනෙකුත් උපාංග, නිෂ්පාදිත සමාගම්වල විශේෂඥයින් ලංකාවට ගෙන්වා බලාගාරයේ යන්ත්‍රවල සහ අදාල උපාංගවල තත්ත්වය පරීක්ෂා කරවීමටත්,එහි තාක්ෂණික දෝෂ හඳුනාගැනීමටත්,එහි ඉදිකිරීම් දෝෂ පවතීනම් අදාල ඉදිකිරීම් සමාගම ලවා ඉදිකර දීමටත් ශ්‍රී ලංකාවට සහාය දීමට චීන නියෝජිත පිරිස එකඟතාවය පළකළහ.

මෙම සාකච්ඡාව සඳහා විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය නීතිඥ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිනිය සමඟ අමාත්‍යාංශ ලේකම් එම්.එම්.සී.ප්‍රදිනාන්දු මහතා, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති, ඩබ්.බී.ගනේගල මහතා, සාමාන්‍යාධිකාරි ශවින්ද්‍රනාත් ප්‍රනාන්දු මහතා, විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ජේ.එම්.යූ. ජයසේකර මහතා සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි (ජනන) එම්.සී.වික්‍රමසේකර මහතා සහභාගී වූ අතර චීන රජය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලයේ යූ ජියෑමු මහතා (Yu Jiamu) සහ වැංග් යින්ක්යුයි මහත්මිය ( Wang Yingqi) සහභාගී වූවාය.