විදුලිය ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල කඩිනම් කිරීමේ අරමුණෙන් නව විදුලි සබඳතා ලබාගැනීමේදී පැවති සීමාවන් ලිහිල් කිරීමට රජය පියවර ගෙන ඇත.
09 0

Posted by  in Latest News

2014 දෙසැම්බර් මාසය වනවිට දිවයින පුරා සියළු නිවාස සඳහා විදුලිය ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලතවදුරටත් කඩිනම් කිරීමේ අරමුණෙන්,විදුලිය ලබාගැනීමේදී මෙතෙක් තිබූ ඇතැම් සීමාවන් ලිහිල් කිරීමට රජය පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වෙත විදුලිය රැහැන් ඇදීමේදී නිවාස සංඛ්‍යාව අදාල නොවන අතර මාර්ගය අවසානයේ නිවාසකිහිපයක් හෝ පවතින්නේ නම්, එම ස්ථානය දක්වාම විදුලි කණු සිටුවීම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් සිදුකළ යුතුව ඇත.

මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූයේ විදුලිය රැගෙන යාමේදී ප්‍රධාන මාර්ගය දක්වා පමණක් කණු සිටුවීමය.එහෙත් මෙම ක්‍රමවේදය සංශෝධනය කර, අදාල නිවාස අභියසට විදුලිය රැගෙන යාමට අවශ්‍ය විදිවිධාන යොදන ලෙස අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ උපදෙස් ලබාදී ඇතැයි විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය නීතීඥ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිනිය ප්‍රකාශ කරයි.එමෙන්ම විදුලියසම්බන්ධතාවය ලබාගැනීමේදී යම් මූල්‍යමය ගැටළුවක් පවතින්නේනම්,ඒ සඳහා රු.30,000 කණය මුදලක් ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇති අතර ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ මගපෙන්වීම මත සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය යටතේ මෙම ණය මුදල ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇති බව අමාත්‍ය නීතීඥ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිනිය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි. තවද අදාල ණය මුදල වාරික හැටකින් ගෙවා නිම කිරීමටද විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට අවස්ථාව ලබාදී ඇත.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යනීතීඥ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිනිය මේ බව පැවසුවේ, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ, කලවාන මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ අයගම සහ කලවාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයන්හි මෙතෙක් විදුලිය පහසුකම් නොලැබූ ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදිකල නව විදුලි යෝජනා ක්‍රම සහ විදුලි දිගු කිහිපයක් ජනතා අයිතියට පත්කිරීමේ උත්සව අවස්ථාවට එක්වෙමිනි.

මේ යටතේ අයගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිඹුර බටහේන උඩකන්ද,පිඹුර ඉත්තගලහේන සහ කලවාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මීපාගම කරුහේන,කොඩිප්පිලිකන්ද කටුතිඹියඹරාව,වැද්දාගල නැගෙනහිර කන්දවත්ත,පැලවත්ත ඉළුක්පොත සහ කජුගස්වත්ත යටන්තැන්න යන විදුලි යෝජනා ක්‍රම සහ විදුලි දිගු ජනතා අයිතියට කැපවිය.මේ සඳහා වැයවූ මුදල රු.ලක්ෂ 200 ක් පමණ වෙතැයි ඇස්තමේන්තු කර තිබේ.මෙමගින් ආවරණිත පවුල් සංඛ්‍යාව 300 ක් පමණ වේ.

මෙසේ විදුලි පහසුකම් සැලසීම තුළින් අදාල ප්‍රදේශයන්හි වැසියන්ගේ ආර්ථික ශක්තිය වර්ධනය කරගැනීම සඳහා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන අතර එදිනෙදා ජන ජීවිතයටද විශාල සහනයකි.