ජනපති පදවි ප්‍රාප්ති සැමරුමට සමගාමීව දිවයින පුරා ග්‍රාමීය විදුලි ව්‍යාපෘති 670 ක් ජනතා අයිතියට
14 0

Posted by  in Latest News

අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිඳුන්ගේ ජන්ම දිනය සහ ජනපති පදවි ප්‍රාප්ති සැමරුමට සමගාමීව, දිවයින පුරා ඉදිකිරීම් අවසන් කර ඇති ග්‍රාමීය විදුලි යෝජනාක්‍රම 670 ක් ජනතා අයිතියට පත්කිරීමට, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත. විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය නීතිඥ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිනියගේ උපදෙස් මත ත්‍රියාත්මක මෙම වැඩසටහන සඳහා රජය වැයකර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන තුන්දහස් හයසිය විස්සකි. (රු.මිලියන 3620 කි.)

ඒ අනුව උතුරු පළාතේ ග්‍රාමීය විදුලි ව්‍යාපෘති 89ක්, බස්නාහිර පළාතේ ග්‍රාමීය විදුලි ව්‍යාපෘති 46 ක්, නැගෙනහිර පළාතේ ග්‍රාමීය විදුලි ව්‍යාපෘති 96 ක්, ඌව පළාතේ ග්‍රාමීය විදුලි ව්‍යාපෘති 63 ක්, දකුණු පළාතේ ග්‍රාමීය විදුලි ව්‍යාපෘති 99 ක්, මධ්‍යම පළාතේ ග්‍රාමීය විදුලි ව්‍යාපෘති 153 ක් සහ සබරගමුව පළාතේ ග්‍රාමීය විදුලි ව්‍යාපෘති 124ක් බැගින් විදුලි ව්‍යාපෘති 670 ක් මෙසේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරෙනු ඇත. මෙම ග්‍රාමීය විදුලි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය හරහා අළුතින් නිවාස 10,050 කට විදුලි සබඳතා සැපයේ.

2014 වසර ඇතුළත ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම නිවසකටම විදුලිය ලබාදීමට අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිදුන් සැලසුම්කොට ඇති අතර ඊට අවශ්‍ය සියලු විධිවිධාන දැන් ක්‍රියාත්මක තලයේ පවතී. මේ සදහා විශේෂ සංගණනයක් මේ දිනවල සිදුකෙරේ. දැනට මෙරට සමස්ත විදුලි පාරිභෝගික නිවාස සංඛ්‍යාව 5,591,292 (පනස්පන්ලක්ෂ අනූඑක්දහස් දෙසිය අනූදෙකක්) ක් වන අතර දෛනික විදුලි පාරිභෝජනය වෙනුවෙන් ගිගාවොට් පැය 31.87 අවශ්‍ය වේ. ජනගහන වර්ධනය, නිවාස හා ගොඩනැගිලි ඉදිවීමත් සමඟ වාර්ෂිකව මොගවොට් 300 ක ධාරිතාවක් ජාතික පද්ධතියට සම්බන්ධ කළයුතුව ඇත.

ඒ අනුව ලබන දෙසැම්බර් මාසයේදී නොරොච්චෝල ලක්විජය බලාගාරයේ 2 වන අදියර මගින් මෙගාවොට් 300 ක්ද, එහි 03 වන අදියර මගින් ලබන වසරේදී මොගවොට් 300 ක්ද ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක්කෙරේ. දැනට ගිවිසුම් අත්සන් කර ඉදිකිරීමට නියමිතව ඇති සාම්පූර් ගල්අඟුරු බලාගාරයේ වෙගාවොට් 500 ක්ද ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක්කළ පසු අනාගතයේදී ඇතිවන විදුලි ඉල්ලුමට සාර්ථකව මුහුණදීමට හැකිවනු ඇත. මේ අතර අනාගත බලශක්ති අභියෝග ජයගැනීම සඳහා ස්වභාවික ද්‍රව, වායු බලාගාර ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන්ද රජයේ අවධානය යොමුවී තිබේ.