දශක දෙකකට පසු උතුර දකුණ යාකරමින් ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය යාපනය අර්ධද්වීපයට
17 0

Posted by  in Latest News

දශක දෙකකට පසුව ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය තුළ උතුර දකුණ යාකරමින් යාපනය චුන්නාකම් ග්‍රිඩ් විදුලි උපපොළ අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිඳුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2013.09.14 දින ජනතා අයිතියට පත්කෙරිනි.

චුන්නාකම් විදුලි උපපොළ හරහා මෙගාවොට් 63 ක ධාරිතාවක් යාපනය අර්ධද්වීපයට සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට අපේක්ෂිත අතර එමගින් නිවාස 1,20,000 කට පමණ ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය හරහා විදුලිය සපයනු ලැබේ. මීට අමතරව සුළු, මධ්‍ය හා මහා පරිමාණ කර්මාන්ත සඳහාද විදුලිය ලබාදීමට මෙමගින් හැකිවේ. මේ සඳහා රජය වැයකළ මුදල රුපියල් මිලියන 1800 කි. ඒ අනුව චුන්නාකම් ග්‍රිඩ් විදුලි උපපොළ ක්‍රියාත්මකවීමත් සමග යාපනය අර්ධද්වීපයේ සමස්ථ විදුලිය අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කෙරෙන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය නීතිඥ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිනිය පෙන්වා දෙයි.

වසර 23 කට පෙර ලක්ෂපාණ බලාගාරය හරහා යාපනය අර්ධද්වීපයට විදුලිය සම්ප්‍රේෂණය කරනු ලැබූ අතර කොටි ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් 1990 සිට එම ක්‍රියාවලිය බිඳවැටිණි. පසුව යාපනය අර්ධද්වීපයට විදුලිය බලය සැපයීම සඳහා මහාපරිමාණ විදුලි ජනන යන්ත්‍ර භාවිතා කළ අතර එයද එතරම් ගුණාත්මක මට්ටමක නොතිබිණි. උතුරු ප්‍රදේශයේ යාපනය නගරය ඇතුළු සීමිත ප්‍රදේශයකට පමණක් විදුලිය පහසුකම් සපයා තිබු අතර 2009 වසරේ යුද්ධයේ නිමාවත් සමග අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් විසින් යුද්ධයෙන් පීඩාවටපත් ජනතාවට සහන සැලසීමේ අරමුණෙන් ක්‍රියාත්මක කළ “උතුරු වසන්තය” වැඩසටහන යටතේ උතුරු ප්‍රදේශයට විදුලිය ලබාදීම ආරම්භ විය. උතුරු වසන්තය විදුලි ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් රු. මිලියන 3839 ක් වැයකර තිබේ.

මේ යටතේ ප්‍රථමයෙන් අනුරාධපුරයේ සිට වව්නියාව දක්වා සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග වැඩිදියුණුකොට ඒ සඳහා මධ්‍ය පරිමාණයේ විදුලි රැහැන් මෙන්ම 33 KV රැහැන් මාර්ග ඇදීමද ආරම්භ විය. වව්නියාවේ සිට මුලතිව් පරන්තන් දක්වා 33KV මාර්ග ක්‍රියාත්මක වුවද, එමගින් කර්මාන්තශාලා වැනි මහාපරිමාණ විදුලිය අවශ්‍යතා ලබාදීම අපහසු විය. ඊට විකල්පයක් ලෙස ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවත් ජපන් රජයේ ණය ආධාරත් යොදාගනිමින් වව්නියාව සිට කිලිනොච්චියටත්, එතැන් සිට චුන්නාකම් දක්වා කිලෝමීටර් 72 ක දුර ප්‍රමාණයක අධිසැර 132KV විදුලි රැහැන් ස්ථාපිත කිරිමට පියවර ගැනිණ.

මේ අතරතුර මෙගාවොට් 24 ක ධාරිතාවයකින් යුත් උතුරු ජනනී විදුලි බලාගාරය අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිඳුන් අතින් 2013.02.12 දින ආරම්භ කෙරිණි. එය මුළුමනින්ම දේශීය ඉංජිනේරු තාක්ෂණය මත ගොඩනැංවූවකි.

මේ වනවිට යාපනය අර්ධද්වීපයේ සියලූම නගර ආවරණයවන පරිදි විදුලිය ලබාදී තිබේ. රජයේ ආයතන සඳහා 100% ක් ද රෝහල්, පාසල් සඳහා 100% ක්ද විදුලිය ලබාදී ඇත.”උතුරු වසන්තය” වැඩසටහන යටතේ ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයින් සඳහා කිළිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ 67%ක්ද, යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ සහ වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ 90% ක්ද මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ 80% ක්ද. මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ 50% ක්ද වශයෙන් ජනතාව සඳහා විදුලිය ලබාදී තිබේ. මේ සඳහා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් 217 ක් ද අධිසැර විදුලි රැහැන් මාර්ග කි.මී. 627 ක්ද අඩුසැර විදුලි රැහැන් මාර්ග කි.මී. 1720 ක්ද මේ වනවිට ස්ථාපිත කර ඇති අතර මෙමගින් දැනටමත් නිවාස 67000 කට අඛණ්ඩ විදුලිය ලබාදී තිබේ.

චුන්නාකම් ග්‍රිඩ් විදුලි උපපොළ සහ කිලිනොච්චිය ග්‍රිඩ් විදුලි උපපොළ ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක්වීමෙන් සමස්ත උතුරු අර්ධද්වීපයේ නිවාස ලක්ෂ 2 කට පමණ කිසිදු බාධාවකින් තොරව විදුලිය සැපයීමට හැකිවෙනු ඇත.