නයිජීරියාවේ බලශක්ති  ක්ෂේත්‍රයේ ආයෝජන අවස්ථා, ශ්‍රී ලංකාවට ….
05 0

Posted by  in Latest News

බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ ආයෝජන අවස්ථා සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට අවස්ථාව පවතින බව නයිජීරියානු රජය අවධාරණය කරයි. 

ශ්‍රී ලංකාවේ නයිජීරියානු තානාපති ෆෙමි ඇකියෝන් රොටිමි මහතා(His Exellency, Femi  Akeìon Rotimi) සහ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය නීතිඥ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිනිය අතර 2013.07.04 දින විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේදී පැවති සාකච්ඡාවකදී මේ බව අනාවරණය කෙරිණ.  ඒ අනුව විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ආයෝජකයින්ට තම රටේ විදුලි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට දායක වියහැකි බව නයිජීරියානු තානාපතිවරයා පැවසීය. 

ශ්‍රී ලංකාවේ සුළු පරිමාණ ජලවිදුලි බලාගාර තාක්ෂණය ඉතා උසස් මට්ටමකින් පවතින බව පෙන්වා දුන් ෆෙමි ඇකියෝන් රොටිමි මහතා d (His Excellency, Femi Akeìon Rotimi), ෙරට අතර තාක්ෂණික දැනුම හුවමාරු කරගැනීමද සුදුසු බව කීය. තම රටේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණයේ ජල විදුලි නිපදවියහැකි ජල මූලාශ්‍ර සියගණනක් පවතින බැවින් ශ්‍රි ලංකාවේ ආයෝජකයින්ට හොඳ අවස්ථාවක් ලබාදියහැකි බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය. තවද දෙරට අතර පවතින සබඳතාවය ශක්තිමත් කරගැනීම සඳහා පුළුල් කතිකාවතක් ආරම්භ කරන බව තානාපතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ  අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිනිය කියා සිටියේ අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ ශ්‍රී ලංකාව වේගවත් සංවර්ධනයකට පියවර තබා ඇති බවයි. බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේද විශාල සංවර්ධනයක් රට තුළ සිදුවෙමින් පවතින බව පෙන්වාදුන් අමාත්‍යවරිය, දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන්  94% කට මේ වනවිට විදුලිය අවශ්‍යතාවය සපුරා ඇති බවත්, ඉදිරි වසර තුළ එය 100% ක් දක්වා  ගෙන ඒම රජයේ අපේක්ෂාව බවත් සඳහන් කළාය.