“යාපනයෙන් මෙගාවොට් 24 ක්, හෙට සිට ජාතික විදුලි පද්ධතියට”
02 0

Posted by  in Latest News

• පවුල් 121,000 කට ප්‍රතිලාභ හිමිවේ

• දේශීය ආයෝජයෙන් යාපනයේ ඉදිකළ, ලංවිම සතු පළමු බලාගාරය මෙය වේ

• බලාගාරය ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ වැඩි මිල තාප බලාගාර විශ්‍රාම ගැන්වීමට පියවර

විදුලි පාරිභෝගිකයින් 121,000 ක් සිටින යාපනය අර්ධද්වීපයේ විදුලිබල අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ කිරීමට සහ 24 පැයම ගුණාත්මක විදුලිබල ජාලයක් පවත්වාගැනීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සතු තාප විදුලි බලාගාරයක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් සකස්වූයේ පසුගිය ජුනි මාසයේ අගදීය. මේ වනවිිට 90% ක්ව පවතින යාපනයේ විදුලියනය, මෙම බලාගාරයත් සමඟ 100% ක් දක්වා සම්පූර්ණ කිරීමට හැකියාව පවතින බව උතුරු පළාත් නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී කාර්යාලය පවසයි. ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වෙනුවෙන් රු. මිලියන 3500 ක මුදලක් මෙම දැවි තෙල් විදුලි බලාගාරය සඳහා ආයෝජනය කර ඇත. මෙගාවොට් 08 බැගින් වූ ජනන යන්ත්‍ර 03 ක් මෙම බලාගාරය සතුවන අතර උත්පාදනය කළ හැකි උපරිම ධාරිතාවය මෙගාවොට් 24 කි. දැවි තෙල් භාවිතයෙන් උත්පාදනය කෙරෙන එක විදුලි ඒකකයක මිල, වත්මන් වෙළඳපොලේ පවතින තෙල් මිලට අනුව රු. 15.93 ක් බව ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ එම්.එස්.එම්.කේ. ගුණරත්න මහතා පවසයි. දැවි තෙල් ආශ්‍රයෙන් විදුලිය උත්පාදනය කරන වර්තමාන පෞද්ගලික බලාගාර වල ඒකකයක අවම විකිණුම් මිල රු. 19.10 ක් බවද ඒ මහතා පෙන්වාදෙයි.

මාස 06 ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ සැලසුම් සකස්කර, යාපනය චුන්නාකම්හි බලාගාර භූමිය තෝරාගෙන, මෙහෙයුම් කාර්යාල, යන්ත්‍රාගාර සහ ජනන යන්ත්‍ර ස්ථාපිත කොට, පරීක්ෂණ මට්ටමේ ජනන කටයුතුද අවසානයේ ජාතික පද්ධතියට විදුලිය එක්කරන පළමු බලාගාරය මෙය බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අතරේක සාමාන්‍යාධිකාරී (ව්‍යාපෘති) ශවින්ද්‍රනාත් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි. බලාගාරයේ තාක්ෂණික මෙහෙයවීම්, ජනන යන්ත්‍ර ස්ථාපිත කිරීම් සහ සම්පූර්ණ ඉදිකිරීම් කටයුතු මෙහෙයවීම, දේශීය ආයතනයක් වන ලංකා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් සමාගම විසින් සිදුකිරීමද මෙහි විශේෂත්වයක් බව ශවීන්ද්‍ර මහතා පෙන්වාදෙයි.

පසුගිය දෙසැම්බර් 26 වන දින පර්යේෂණ මට්ටමේ ජනන කටයුතු ආරම්භ කළ බලාගාරය, හෙට, 2013 වර්ෂයේ ජනවාරි 01 වන දින ජාතික පද්ධතියට එක්කරන බව ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ එම්.එස්.එ.කේ. ගුණරත්න මහතා සඳහන් කළේය. බලාගාරය පරීක්ෂණ මට්ටමේ ජනන කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා සැලසුම් කර තිබූයේ ජනවාරි මස 16 වනදා වුවත්, අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත කඩිනම් ව්‍යාපෘතියක් සේ සලකමින් ක්‍රියාත්මකවීම හේතුවෙන්, යෝජිත දිනට පෙර ජාතික පද්ධතියට එක්කිරීමට හැකිවූ බවද ඒ මහතා පෙන්වාදෙයි.

මෙම දැවි තෙල් බලාගාරය හෙට සිට ක්‍රියාත්මකවීමත් සමඟ අධික මිල ගණන් සහිතව උතුරේ ක්‍රියාත්මක තාප විදුලි බලාගාර විශ්‍රාම ගැන්වීමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතා පවසයි. ඒ සමඟ දැනට යාපනයේ පවතින පෞද්ගලික විදුලි බලාගාර හේතුවෙන් වසරකට රු. මිලියන 2800 ක් ලෙස ලබන පාඩුව මිලියන 1500 කින් පමණ අඩුකරගත හැකි බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන්කර සිටී.