ආනයනික ටින් මාළු සහ ශීත කළ මාළු සාම්පල විකිරණ පරීක්ෂාවට ලක්කෙරේ
21 0

Posted by  in Latest News

පරමාණු ශක්ති අධිකාරියේ විද්‍යාගාර සහ තාක්ෂණික සහාය සහිතව දින 03 ක් ඇතුළත පරීක්ෂණ වාර්තා ලබාදීමට පියවර

ජපානයේ ෆුකුෂිමා න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ පසුගිය මාර්තු මාසයේ සිදුවූ පිපිරීමත් සමඟ එම බලාගාරයේ විකිරණලී ද්‍රව්‍ය මුහුදු ජලය හා එක්වූ බවට ජාත්‍යන්තර වාර්තා පලවිය. එවැනි තත්ත්වයන් මත ශ‍්‍රී ලංකාව අවට කලාපයේ මුහුදු තීරයන්ද විකිරණ බලපෑමකට ලක්වීමේ අවදානමක් පවතී. මේ හේතුවෙන් මුහුදු මත්ස්‍යයන්ටද විකිරණ බලපෑම් එල්ල විය හැකිය.
මෙම තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගෙන, සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ කටයුතු අමාත්‍යාංශයත්, ශ‍්‍රී ලංකා රේගුවේ සහායත් ඇතිව ශ‍්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලබන සෑම ටින් මාළු තොග වල සහ ශීත කළ මාළු තොග වල සාම්පල, පරීක්ෂාවකට ලක්කිරීමට පරමාණු ශක්ති අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත. එම අධිකාරියේ පවතින විද්‍යාගාර සහ තාක්ෂණික පහසුකම් භාවිතයෙන් එම අධිකාරියේම නිලධාරී කණ්ඩායමක් මඟින් මෙම පරීක්ෂණය සිදුකරනු ලබයි. සම්පූර්ණ පරීක්ෂණය සිදුකර, වාර්තාව ලබාගැනීම සඳහා අවම දින 03 ක කාලයක් ගතවේ. එම පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා එවැනි කාලයක් අනිවාර්යයෙන්ම ලබාගැනීමට සිදුවන බවත්, එම වාර්තාවන් 100% ක් සාර්ථකව නිකුත්කිරීමට පරමාණු ශක්ති අධිකාරියට හැකියාව ඇති බවත් එම අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය රංජිත් විිජේවර්ධන මහතා පවසයි. එය ආනයනකරුවන් හට මැසිවිල්ලක් වුවද, මහජන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ සැලකිල්ලට ගැනීමේදී එම කාලය අත්‍යාවශ්‍ය බව අධිකාරියේ සභාපතිවරයා අවධාරණය කරයි.
ඊයේ දින (30* ඔරුගොඩවත්ත, වැල්ලම්පිටියේ පිහිටි පරමාණු ශක්ති අධිකාරි ශ‍්‍රවණාගාරයේ පැවති මෙම වැඩමුළුව සඳහා ශ‍්‍රී ලංකාවේ දැනට ලියාපදිංචි ශීත කළ හා ටින් කළ මාළු ආනයනකරුවන්ගේ සංවිධාන 40හි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් සහභාගී විය. ඊට අමතරව විිෂය සම්බන්ධ රේගු නිලධාරීන්, ආහාර හා සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සහ සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ද සහභාගි විය.
මෙම වැඩමුළුවට සමගාමීව ටින් කළ මාළු හා ශීත කළ මාළු සාම්පල, විද්‍යාගාර තත්ත්වයන් යටතේදී පක්ෂණයට භාජනය කර, ඒවායෙහි න්‍යෂ්ටික විශ්ලේෂණ කටයුතු සිදුකරන ආකාරය සහභාගි වූ පිරිසට දැකගැනීමට සැලැස්විය. අවසානයේ එම විශ්ලේෂණ පිළිබඳව ලබාදෙනු ලබන සහතිකය සහ වෙළඳපොලට නිකුත්කිරීමට බලය ලබාදීමේ ලිපි නිකුත්කරන්නේ කෙසේදැයි දැනුවත් කිරීමට  පරමාණු ශක්ති අධිකාරිය කටයුතු කළේය.
මත්ස්‍ය ආනයනකරුවන් ඉදිරියේදී මුහුණදෙන සෞඛ්‍යමය සහ නීතිමය තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන්ද දැනුවත් කළේය. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට පැන නැගී ඇති ගැටළු පිළිබඳව සාකච්ඡුා කිරීම සඳහා විශේෂ සැසි වාරයක්ද සංවිධාන කිරීමද මෙහි සුවිශේෂී අංගයක් විය.

ජපානයේ ෆුකුෂිමා න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ පසුගිය මාර්තු මාසයේ සිදුවූ පිපිරීමත් සමඟ එම බලාගාරයේ විකිරණලී ද්‍රව්‍ය මුහුදු ජලය හා එක්වූ බවට ජාත්‍යන්තර වාර්තා පලවිය. එවැනි තත්ත්වයන් මත ශ‍්‍රී ලංකාව අවට කලාපයේ මුහුදු තීරයන්ද විකිරණ බලපෑමකට ලක්වීමේ අවදානමක් පවතී. මේ හේතුවෙන් මුහුදු මත්ස්‍යයන්ටද විකිරණ බලපෑම් එල්ල විය හැකිය. මෙම තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගෙන, සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ කටයුතු අමාත්‍යාංශයත්, ශ‍්‍රී ලංකා රේගුවේ සහායත් ඇතිව ශ‍්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලබන සෑම ටින් මාළු තොග වල සහ ශීත කළ මාළු තොග වල සාම්පල, පරීක්ෂාවකට ලක්කිරීමට පරමාණු ශක්ති අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත. එම අධිකාරියේ පවතින විද්‍යාගාර සහ තාක්ෂණික පහසුකම් භාවිතයෙන් එම අධිකාරියේම නිලධාරී කණ්ඩායමක් මඟින් මෙම පරීක්ෂණය සිදුකරනු ලබයි. සම්පූර්ණ පරීක්ෂණය සිදුකර, වාර්තාව ලබාගැනීම සඳහා අවම දින 03 ක කාලයක් ගතවේ. එම පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා එවැනි කාලයක් අනිවාර්යයෙන්ම ලබාගැනීමට සිදුවන බවත්, එම වාර්තාවන් 100% ක් සාර්ථකව නිකුත්කිරීමට පරමාණු ශක්ති අධිකාරියට හැකියාව ඇති බවත් එම අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය රංජිත් විිජේවර්ධන මහතා පවසයි. එය ආනයනකරුවන් හට මැසිවිල්ලක් වුවද, මහජන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ සැලකිල්ලට ගැනීමේදී එම කාලය අත්‍යාවශ්‍ය බව අධිකාරියේ සභාපතිවරයා අවධාරණය කරයි. ඊයේ දින (30* ඔරුගොඩවත්ත, වැල්ලම්පිටියේ පිහිටි පරමාණු ශක්ති අධිකාරි ශ‍්‍රවණාගාරයේ පැවති මෙම වැඩමුළුව සඳහා ශ‍්‍රී ලංකාවේ දැනට ලියාපදිංචි ශීත කළ හා ටින් කළ මාළු ආනයනකරුවන්ගේ සංවිධාන 40හි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් සහභාගී විය. ඊට අමතරව විිෂය සම්බන්ධ රේගු නිලධාරීන්, ආහාර හා සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සහ සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ද සහභාගි විය.

මෙම වැඩමුළුවට සමගාමීව ටින් කළ මාළු හා ශීත කළ මාළු සාම්පල, විද්‍යාගාර තත්ත්වයන් යටතේදී පක්ෂණයට භාජනය කර, ඒවායෙහි න්‍යෂ්ටික විශ්ලේෂණ කටයුතු සිදුකරන ආකාරය සහභාගි වූ පිරිසට දැකගැනීමට සැලැස්විය. අවසානයේ එම විශ්ලේෂණ පිළිබඳව ලබාදෙනු ලබන සහතිකය සහ වෙළඳපොලට නිකුත්කිරීමට බලය ලබාදීමේ ලිපි නිකුත්කරන්නේ කෙසේදැයි දැනුවත් කිරීමට  පරමාණු ශක්ති අධිකාරිය කටයුතු කළේය.

මත්ස්‍ය ආනයනකරුවන් ඉදිරියේදී මුහුණදෙන සෞඛ්‍යමය සහ නීතිමය තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන්ද දැනුවත් කළේය. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට පැන නැගී ඇති ගැටළු පිළිබඳව සාකච්ඡුා කිරීම සඳහා විශේෂ සැසි වාරයක්ද සංවිධාන කිරීමද මෙහි සුවිශේෂී අංගයක් විය.