න්‍යෂ්ටික ආපදාවකදී පූර්ව සංඥා පද්ධතියක්  ස්ථාපනය පිළිබද ත්‍රෛපාර්ශ්වික ගිවිසුමට අත්සන් තැබේ.
28 0

Posted by  in Latest News

න්‍යෂ්ටික අනතුරක් මගින් ශ‍්‍රී ලංකාවේ පාරිසරික විකිරණශීලීතාව යම් අයුරකින් ඉහළ ගියහොත් ඒ සදහා ප‍්‍රතිචාර දැක්වීමට, එවැන්නක් හැකි ඉක්මණින් හදුනාගැනීමේ පද්ධතියක් සවිකිරීමට, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය යටතේ ක‍්‍රියාත්මක වන පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත.

පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිය මගින් 2010 වසරේ දී කරන ලද ඉල්ලීමක් අනුව ජාත්‍යන්තර පරමාණු බල නියෝජිතායතනය (අයි.ඒ.ඊ.ඒ.* යූරෝ් 72,000 පමණ වටිනා උපකරණ 2012 වසරේ දී ලබා දී ඇත. න්‍යෂ්ටික ආපදාවකදී ජාතික මට්ටමින් ප‍්‍රතිචාර දැක්වීමට සූදානම් වීම අත්‍යාවශ්‍ය යැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය මගින් හඳුනාගෙන ඇති අතර අයි. ඒ. ඊ. ඒ. මගින් මේ සම්බන්ධව ආරම්භක කටයුතු කිරීම පිණිස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ හා පරමාණුක ශක්ති අධිකාරියේ කාර්ය්‍ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් පුහුණුකොට ඇත. ප‍්‍රථම පියවර වශයෙන් කල්පිටිය, තලෙයි මන්නාරම, ඩෙල්ප්ට් හා කන්කසන්තුරේ යන ස්ථානවල පිහිටි නාවික හමුදා මූලස්ථාන වල ඉහත කී කාර්යය සදහා විකිරණ මැනීමේ උපකරණ ස්ථාපිත කිරීමට ශී‍්‍ර ලංකා නාවික හමුදාව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ අනුමැතිය සහිතව එකගත්වය ලබාදී ඇති අතර ඒ සදහා පහසුකම්ද ලබාදී ඇත. මෙම උපකරණ මගින් ඉන්දියාවේ හෝ වෙනත් රටක සිදුවිය හැකි න්‍යෂ්ටික අනතුරක් මගින් වයඹ ප‍්‍රදේශයේ හා උතුරේ ස්ථානවල සිට ලංකාවේ පාරිසරික විකිරණශීලීතාව ඉහල යාම හදුනාගත හැකිය.
දෙවන අදියරේදී විකිරණ මැනීමේ මධ්‍යස්ථාන තවත් කිහිපයක් මුළු ලංකාවම ආවරණය වන පරිදි ස්ථාපනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. මෙයින් විකිරණ ආපදා පූර්ව සංඥා පද්ධතිය වඩා ශක්තිමත් හා පරිපූර්ණ වනු ඇත. මෙම පාරිසරික විකිරණ අධීක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන මගින් පාරිසරික විකිරණශීලීතාව හඳුනාගෙන දුරකතන පද්ධතියක් මගින් පරමාණුක ශක්ති අධිකාරියේ ස්ථානගත කරඇති කේන්ද්‍රස්ථානයට  දන්වනු ලැබේ.  මෙම කේන්ද්‍රස්ථානය දවසේ පැය විසිහතර පුරා ක‍්‍රියාත්මක වන අතර යම් ආපදාවක් ඇති වූ විට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සක‍්‍රිය කොට විකිරණ අනතුරකදී ක‍්‍රියාත්මක වන ආපදා කළමනාකරණ වැඩසටහන ක‍්‍රියාත්මක වනු ඇත. සෑම න්‍යෂ්ටික බලාගාරයකටම වසර 50-60 දක්වා ආයු කාලයක් ඇති අතර විදුලිය නිෂ්පාදනය සදහා න්‍යෂ්ටික බලාගාර ගණනාවක් අප අසල්වැසි රාජ්‍යවල  ස්ථාපනය වන මෙවන් අවධියකදී මෙම ඉහත කී වැඩසටහන බාධාවකින් තොරව ක‍්‍රියාත්මක වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.
මුහුදු ජලය, මිරිදිය, භූ ජලය, වාතය, පස, තණකොළ, කෘෂිකාර්මික හා පශු නිෂ්පාදන වල දැනට පවතින ස්වභාවික  විකිරණශීලීතාව පිළිබද දත්ත දැනගැනීම අවශ්‍ය වේ. මෙම දත්ත එක්රැුස් කිරීම මගින් න්‍යෂ්ටික අනතුරක් සිදුවු විට හා න්‍යෂ්ටික අනතුරෙන් පසුව දත්ත සංසන්දනයට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. පරමාණු ශක්ති අධිකාරිය විසින් ඉහත වැඩසටහන සදහා අවශ්‍ය භෞතික, මානව සම්පත් හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සදහා  අවශ්‍යතා දක්වමින් රජයට යෝජනාවක්  ඉදිරිපත් කිරීමට පිළියෙල කොට ඇත. ගංවතුර, සුළි සුළං, සුනාමි වැනි අනෙකුත් හදිසි අපදා සදහා මෙන් නොව න්‍යෂ්ටික අනතුරු සදහා තාක්ෂණික අවශ්‍යතා හා පුහුණු මිනිස් බලය අවශ්‍ය වන්නේ න්‍යෂ්ටික අනතුරට ප‍්‍රථම, න්‍යෂ්ටික අනතුරකදී  හා න්‍යෂ්ටික අනතුරෙන් පසු පාරිසරික අධීක්ෂණය සදහාය. න්‍යෂ්ටික අනතුරකට මුහුණ දීමේ ජාතික අවශ්‍යතාවය ශ‍්‍රී ලංකාව පිළිගැනීම මත, අයි.ඒ.ඊ.ඒ. මගින්  තාක්ෂණික සහය ලබාදීමට යාන්ත‍්‍රණයක් සකසා ඇත. න්‍යෂ්ටික ආපදාවකදී දේශාන්තර බලපෑම් ඇතිවන අතර අයි.ඒ.ඊ.ඒ. මගින් න්‍යෂ්ටික අනතුරක් ඇති වු විට හැකි ඉක්මණින් අනෙකුත් රටවලට දැනුම් දීමේ පද්ධතියක්  හා ආධාර ලබාදීමේ ක‍්‍රමෝපායන්ද  දත්ත හුවමාරු කරගැනීමේ යාන්ත‍්‍රණයක් ද සකසා ඇත. ඉහත කී ත්‍රෛපාර්ශ්වික ගිවිසුම, විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමති ගරු පාඨලී චම්පික රණවක, ආපදා කළමණාකරණ ඇමති ගරු මහින්ද අමරවීර යන මහත්වරු ඉදිරියේදී  පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිය වෙනුවෙන් එහි අධ්‍යක්ෂ ජේ.එම්.ඒ.සී. ජයසිංහ,  ශ‍්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වෙනුවෙන් එහි ශ‍්‍රී ලංකා නාවුක හමුදාවේ සිවිල් ඉංජිනේරු සේවා අධ්‍යක්ෂ රියාර් අද්මිරාල් ඩබ්.එස්. ජයසිංහ,  ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නියෝජනය කරමින් ආපදා කලමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ සුගත් දිසානායක යන මහත්වරුන් විසින්, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ දී අද (2012 ජූනි 28 දින*  අත්සන් තබන ලදී.

න්‍යෂ්ටික අනතුරක් මගින් ශ‍්‍රී ලංකාවේ පාරිසරික විකිරණශීලීතාව යම් අයුරකින් ඉහළ ගියහොත් ඒ සදහා ප‍්‍රතිචාර දැක්වීමට, එවැන්නක් හැකි ඉක්මණින් හදුනාගැනීමේ පද්ධතියක් සවිකිරීමට, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය යටතේ ක‍්‍රියාත්මක වන පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත.

පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිය මගින් 2010 වසරේ දී කරන ලද ඉල්ලීමක් අනුව ජාත්‍යන්තර පරමාණු බල නියෝජිතායතනය (අයි.ඒ.ඊ.ඒ.* යූරෝ් 72,000 පමණ වටිනා උපකරණ 2012 වසරේ දී ලබා දී ඇත. න්‍යෂ්ටික ආපදාවකදී ජාතික මට්ටමින් ප‍්‍රතිචාර දැක්වීමට සූදානම් වීම අත්‍යාවශ්‍ය යැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය මගින් හඳුනාගෙන ඇති අතර අයි. ඒ. ඊ. ඒ. මගින් මේ සම්බන්ධව ආරම්භක කටයුතු කිරීම පිණිස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ හා පරමාණුක ශක්ති අධිකාරියේ කාර්ය්‍ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් පුහුණුකොට ඇත. ප‍්‍රථම පියවර වශයෙන් කල්පිටිය, තලෙයි මන්නාරම, ඩෙල්ප්ට් හා කන්කසන්තුරේ යන ස්ථානවල පිහිටි නාවික හමුදා මූලස්ථාන වල ඉහත කී කාර්යය සදහා විකිරණ මැනීමේ උපකරණ ස්ථාපිත කිරීමට ශී‍්‍ර ලංකා නාවික හමුදාව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ අනුමැතිය සහිතව එකගත්වය ලබාදී ඇති අතර ඒ සදහා පහසුකම්ද ලබාදී ඇත. මෙම උපකරණ මගින් ඉන්දියාවේ හෝ වෙනත් රටක සිදුවිය හැකි න්‍යෂ්ටික අනතුරක් මගින් වයඹ ප‍්‍රදේශයේ හා උතුරේ ස්ථානවල සිට ලංකාවේ පාරිසරික විකිරණශීලීතාව ඉහල යාම හදුනාගත හැකිය.

දෙවන අදියරේදී විකිරණ මැනීමේ මධ්‍යස්ථාන තවත් කිහිපයක් මුළු ලංකාවම ආවරණය වන පරිදි ස්ථාපනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. මෙයින් විකිරණ ආපදා පූර්ව සංඥා පද්ධතිය වඩා ශක්තිමත් හා පරිපූර්ණ වනු ඇත. මෙම පාරිසරික විකිරණ අධීක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන මගින් පාරිසරික විකිරණශීලීතාව හඳුනාගෙන දුරකතන පද්ධතියක් මගින් පරමාණුක ශක්ති අධිකාරියේ ස්ථානගත කරඇති කේන්ද්‍රස්ථානයට  දන්වනු ලැබේ.  මෙම කේන්ද්‍රස්ථානය දවසේ පැය විසිහතර පුරා ක‍්‍රියාත්මක වන අතර යම් ආපදාවක් ඇති වූ විට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සක‍්‍රිය කොට විකිරණ අනතුරකදී ක‍්‍රියාත්මක වන ආපදා කළමනාකරණ වැඩසටහන ක‍්‍රියාත්මක වනු ඇත. සෑම න්‍යෂ්ටික බලාගාරයකටම වසර 50-60 දක්වා ආයු කාලයක් ඇති අතර විදුලිය නිෂ්පාදනය සදහා න්‍යෂ්ටික බලාගාර ගණනාවක් අප අසල්වැසි රාජ්‍යවල  ස්ථාපනය වන මෙවන් අවධියකදී මෙම ඉහත කී වැඩසටහන බාධාවකින් තොරව ක‍්‍රියාත්මක වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

මුහුදු ජලය, මිරිදිය, භූ ජලය, වාතය, පස, තණකොළ, කෘෂිකාර්මික හා පශු නිෂ්පාදන වල දැනට පවතින ස්වභාවික  විකිරණශීලීතාව පිළිබද දත්ත දැනගැනීම අවශ්‍ය වේ. මෙම දත්ත එක්රැුස් කිරීම මගින් න්‍යෂ්ටික අනතුරක් සිදුවු විට හා න්‍යෂ්ටික අනතුරෙන් පසුව දත්ත සංසන්දනයට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. පරමාණු ශක්ති අධිකාරිය විසින් ඉහත වැඩසටහන සදහා අවශ්‍ය භෞතික, මානව සම්පත් හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සදහා  අවශ්‍යතා දක්වමින් රජයට යෝජනාවක්  ඉදිරිපත් කිරීමට පිළියෙල කොට ඇත. ගංවතුර, සුළි සුළං, සුනාමි වැනි අනෙකුත් හදිසි අපදා සදහා මෙන් නොව න්‍යෂ්ටික අනතුරු සදහා තාක්ෂණික අවශ්‍යතා හා පුහුණු මිනිස් බලය අවශ්‍ය වන්නේ න්‍යෂ්ටික අනතුරට ප‍්‍රථම, න්‍යෂ්ටික අනතුරකදී  හා න්‍යෂ්ටික අනතුරෙන් පසු පාරිසරික අධීක්ෂණය සදහාය. න්‍යෂ්ටික අනතුරකට මුහුණ දීමේ ජාතික අවශ්‍යතාවය ශ‍්‍රී ලංකාව පිළිගැනීම මත, අයි.ඒ.ඊ.ඒ. මගින්  තාක්ෂණික සහය ලබාදීමට යාන්ත‍්‍රණයක් සකසා ඇත. න්‍යෂ්ටික ආපදාවකදී දේශාන්තර බලපෑම් ඇතිවන අතර අයි.ඒ.ඊ.ඒ. මගින් න්‍යෂ්ටික අනතුරක් ඇති වු විට හැකි ඉක්මණින් අනෙකුත් රටවලට දැනුම් දීමේ පද්ධතියක්  හා ආධාර ලබාදීමේ ක‍්‍රමෝපායන්ද  දත්ත හුවමාරු කරගැනීමේ යාන්ත‍්‍රණයක් ද සකසා ඇත. ඉහත කී ත්‍රෛපාර්ශ්වික ගිවිසුම, විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමති ගරු පාඨලී චම්පික රණවක, ආපදා කළමණාකරණ ඇමති ගරු මහින්ද අමරවීර යන මහත්වරු ඉදිරියේදී  පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිය වෙනුවෙන් එහි අධ්‍යක්ෂ ජේ.එම්.ඒ.සී. ජයසිංහ,  ශ‍්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වෙනුවෙන් එහි ශ‍්‍රී ලංකා නාවුක හමුදාවේ සිවිල් ඉංජිනේරු සේවා අධ්‍යක්ෂ රියාර් අද්මිරාල් ඩබ්.එස්. ජයසිංහ,  ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නියෝජනය කරමින් ආපදා කලමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ සුගත් දිසානායක යන මහත්වරුන් විසින්, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ දී 2012 ජූනි 28 දින*  අත්සන් තබන ලදී.