රු. මිලියන 84.59 ක් වැයකොට අනුරාධපුරයේ සහ කිලිනොච්චියේ පවුල් 1035 කට විදුලියේ හිමිකම ලබාදේ.
27 0

Posted by  in Latest News

*ඊයේ (26* සහ අද (27* විදුලි ව්‍යාපෘති 07 ක් විවෘත කෙරේ.
* වසරේ 89% ක්ව පැවති අනුරාධපුරයේ විදුලියනය 95% දක්වා ඉහළට. 19% ක්ව පැවති කිිලිනොච්චියේ විිදුලියනය 35% ක් දක්වා වර්ධනය වේ.
ඊයේ (26) දිනයේ උතුරුමැද පළාතේ අනුරාධපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ විශේෂ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වුණු අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් දිස්ත‍්‍රික්කයේ පවුල් 265 කට සෙත සලසමින් විිදුලි ව්‍යාපෘති 05 ක් විවෘත කෙරිණ.
මෙම ව්‍යාපෘති සඳහා රජය වැයකර ඇති මුදල රු. මිලියන 37.76 කි. අනුරාධපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ කාටුපුලියන්කුලම පලූකුඹුර ප‍්‍රදේශයේ පවුල් 45 ක් වෙනුවෙන් විවෘත කළ විදුලි යෝජනා ක‍්‍රමය සඳහා රජය වැයකර ඇති මුදල රු. මිලියන 6.26 කි. ඊයේ දින විවෘත කළ පණ්ඩුකාභයපුර 13 කොටස විදුලි යෝජනා ක‍්‍රමය සඳහා රජය කර ඇති ආයෝජනය රු. මිලියන 9.49 ක් වන අතර එයින් ප‍්‍රතිලාභීත්වය ලබන පවුල් සංඛ්‍යාව 50 කි. රඹෑව ඔයේගම විදුලි යෝජනා ක‍්‍රමය මඟින් පවුල් 25 කට සෙත සැලසේ. ඒ සඳහා රජය කර ඇති ආයෝජනය රු. මිලියන 2.23 කි. පවුල් 35 කට සෙත සලසමින් ඉදිකළ මැදවච්චිය කුඩාවල්පොල විිදුලි යෝජනා ක‍්‍රමයද ඊයේ විවෘත කෙරිණ. ඒ සඳහා වන ආයෝජනය රු. මිලියන 5.6 කි. අනුරාධපුර ඔයාමඩුව, කිඹුලෑව ප‍්‍රදේශවාසීන් 110 දෙනෙක්ද ඊයේ විදුලියේ හිමිකම ලැබීය. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රජය කර ඇති ආයෝජනය රු. මිලියන 14.18 කි.
අද උදෑසන කිලිනොච්චි දිස්ත‍්‍රික්කයේ සංචාරයකට එක්වුණු අමාත්‍ය රණවක මහතා අතින් ක‍්‍රිෂ්ණපුරම් විදුලි ව්‍යාපෘතිය සහ පුංකුඩතිවු විදුලි යෝජනා ක‍්‍රමය විවෘත කෙරිණ. මෙම ව්‍යාපෘති දෙක මඟින් පවුල් 770 කට සෙත සැලසේ. මේ සඳහා රජය සිදුකර ඇති ආයෝජනය රු. මිලියන 46.83 කි. 2010 වසරේ කිලිනොච්චි දිස්ත‍්‍රික්කයේ 10% ක ජනතාවකට විිදුලියේ හිමිකම උරුම විය. 2011 වර්ෂය අවසානයේ එය 19% දක්වා වර්ධනය කිරීමට සමත් විය. මේ වනවිට කිලිනොච්චියේ විදුලියනය 35% කි. කඩිනම් විදුලි යෝජනා ක‍්‍රම 50 කට අධික සංඛ්‍යාවක් මේ වර්ෂය තුළ අවසන් කිරීමට නියමිත බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල උතුරු පළාත් නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී කාර්යාලය පවසයි.
අනුරාධපුරයේ සහ කිලිනොච්චියේ නව විදුලි පාරිභෝගිකයන් වෙත අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතා අවධාරණය කර සිටිියේ, සකසුරුවමින් විදුලිය භාවිිතකරන ලෙසයි. පසුගිය මෝසම් වැසි දෙකම අක‍්‍රිය වීම මත, ජල විදුලි උත්පාදනය දැඩි අර්බුදයකට මුහුණ පා ඇත. මෙම තත්ත්වය අවබෝධ කරගෙන, අරපරෙස්සමෙන් විදුලිය භාවිිතයට නැඹුරුවන ලෙස මිලියන 4.7 ක්වූ සමස්ත ගෘහස්ත විිදුලි පාරිභෝගිකයන්ගෙන් අමාත්‍යවරයා විශේෂ ඉල්ලීමක් කරයි.