You are here:

HomeLatest Newsශ්‍රී ලංකාව පකිස්ථානයේ සහාය ඇතිව සාම්පූර් ප්‍රදේශයේ න්‍යෂටික බලාගාරයක් සදන බවට පලවී ඇති ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා අමූලික බොරු.
ශ්‍රී ලංකාව පකිස්ථානයේ සහාය ඇතිව සාම්පූර් ප්‍රදේශයේ න්‍යෂටික බලාගාරයක් සදන බවට පලවී ඇති ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා අමූලික බොරු.
28 0

Posted by  in Latest News

සාම්පූර් ප්‍රදේශයේ න්‍යෂ්ටික බලාගාරයක් සැදීමට රජය කිසිදු පාර්ශ්වයක් සමඟ සාකච්ඡා කර නැහැ..
එවැනි සූදානමකුත් අප සතුව නැහැ.. මේ පිළිබඳව ඉන්දියාවේ පලවූ මාධ්‍ය වාර්තා අමූලික බොරුවක්” බව විදුලිබල ඇමති පාඨලී චම්පික රණවක මහතා අවධාරණය කරයි. අමාත්‍යවරයා එම අදහස් පලකළෙ අද (28) පැවති විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි. මෙම මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට ශ්‍රී ලංකා පරමාණු ශක්ති අධිකාරියේ සභාපති ආචාර්ය රංජිත් විෙජ්වර්ධන මහතාද සහභාගි විය.
ඉන්දියා ටුඩේ වෙබ් අඩවිය සහ ඉන්දීය මාධ්‍ය කිහිපයක් වාර්තාකර ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්පූර් ප්‍රදේශයේ න්‍යෂ්ටික බලාගාරයක් ඉදිකිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සහ පකිස්ථානය අතර සාකච්ඡා සිදුකර ඇති බවයි. මේ පිළිබඳව ඉන්දීය රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයා වෙතින් විමසා ඇති බවත්, ඊට ප්‍රතිචාර වශයෙන් මෙරට ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් ඉන්දීය රජයට වාර්තාවක්ද ලබාදී ඇති බවයි. තත්ත්වය පිළිබඳ අනවරණය කළ අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතා සඳහන්කර සිටියේ, මේ සම්බන්ධව ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය සැපයූ වාර්තාව හෝ ඉන්දීය රජයට ප්‍රකාශකර ඇති කරුණු සම්බන්ධව, ශ්‍රී ලංකා රජය හෝ තමන් දැනුවත් වී නොමැති බවයි. කෙසේ වෙතත් සාම්පූර් ප්‍රදේශයේ විිදුලිබල ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධව මේ වනවිට පවතින එකම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වන්නේ ඉන්දියාවේ NTPC ^National Thermal Power Coporation) ආයතනය හා ලංවිම ඒකාබද්ධව සිදුකරන සාම්පූර් ගල් අඟ=රු බලාගාර ව්‍යාපෘතියයි. ඉදිරියේදී එහි කටයුතු ආරම්භ කරන බවත්, ඉදිවන බලාගාරයේ ජනන ධාරිතාව මෙගාවොට් 500 ක් බවත් අමාත්‍ය රණවක මහතා අවධාරණය කර සිටී. මෙවැනි තත්ත්වයක් පවතිද්දී ඉන්දියාවේ මෙන්ම ශ්‍රි ලංකාවේ ජනතාව තුළ වැරදි චිත්‍රයක් මවමින්, ඉන්දීය මාධ්‍ය විසින් අමූලික අසත්‍යය වාර්තාකිරීම කණගාටුවට කරුණක් බව අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතා පෙන්වාදෙයි.
රජයක් වශයෙන් ශ්‍රි ලංකාවේ විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් කිසිදු රටක අවසරයක් අවශ්‍ය නොවන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය. රටේ විිදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනය සඳහා කෙටිකාලීන මෙන්ම දිගුකාලීන සැලැස්මක් අමාත්‍යාංශය සතුව පවතී. එය ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වන අතර ඉදිරි කාලයේදී කොළඹ, හම්බන්තොට, කල්පිටිය, ත්‍රිකුණාමල ප්‍රදේශයන්හි ග්‍රිඩ් උප පොළවල් ඇතිකිරීමටත්, සිදුවන සංවර්ධන ක්‍රියාවන්ට සමගාමීව ඒ ඒ ප්‍රේදශ වල විදුලිබල අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීමට පියවර ගන්නා බවත් අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතා මෙහිදී සඳහන් කළෙය.
තමන් විශ්වාස කරන අන්දමට මෙම අසත්‍ය ප්‍රචාර ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කිරීමට පෙළඹි ඇත්තේ නුදුරු දිනෙකදී පකිස්ථාන විදේශ අමාත්‍යවරිය ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන නිසාත්, ඒ තුළ ඉන්දියාව සහ පකිස්ථානය අතර යම් ආකාරයක දේශපාලන ආතතියක් නිර්මාණය කොට, අප අවට කලාපයේ රටවල් අපහසුතාවට පත්කිරීමට බවත් අමාත්‍යවරයා පෙන්වාදෙයි. ඉන්දීය මාධ්‍ය මෙය සිදුකරන්නේ පළමුවරට නොවන බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියේය.

සාම්පූර් ප්‍රදේශයේ න්‍යෂ්ටික බලාගාරයක් සැදීමට රජය කිසිදු පාර්ශ්වයක් සමඟ සාකච්ඡා කර නැහැ..එවැනි සූදානමකුත් අප සතුව නැහැ.. මේ පිළිබඳව ඉන්දියාවේ පලවූ මාධ්‍ය වාර්තා අමූලික බොරුවක්” බව විදුලිබල ඇමති පාඨලී චම්පික රණවක මහතා අවධාරණය කරයි. අමාත්‍යවරයා එම අදහස් පලකළෙ අද (28) පැවති විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි. මෙම මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට ශ්‍රී ලංකා පරමාණු ශක්ති අධිකාරියේ සභාපති ආචාර්ය රංජිත් විෙජ්වර්ධන මහතාද සහභාගි විය.

ඉන්දියා ටුඩේ වෙබ් අඩවිය සහ ඉන්දීය මාධ්‍ය කිහිපයක් වාර්තාකර ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්පූර් ප්‍රදේශයේ න්‍යෂ්ටික බලාගාරයක් ඉදිකිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සහ පකිස්ථානය අතර සාකච්ඡා සිදුකර ඇති බවයි. මේ පිළිබඳව ඉන්දීය රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයා වෙතින් විමසා ඇති බවත්, ඊට ප්‍රතිචාර වශයෙන් මෙරට ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් ඉන්දීය රජයට වාර්තාවක්ද ලබාදී ඇති බවයි. තත්ත්වය පිළිබඳ අනවරණය කළ අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතා සඳහන්කර සිටියේ, මේ සම්බන්ධව ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය සැපයූ වාර්තාව හෝ ඉන්දීය රජයට ප්‍රකාශකර ඇති කරුණු සම්බන්ධව, ශ්‍රී ලංකා රජය හෝ තමන් දැනුවත් වී නොමැති බවයි. කෙසේ වෙතත් සාම්පූර් ප්‍රදේශයේ විිදුලිබල ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධව මේ වනවිට පවතින එකම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වන්නේ ඉන්දියාවේ NTPC ^National Thermal Power Coporation) ආයතනය හා ලංවිම ඒකාබද්ධව සිදුකරන සාම්පූර් ගල් අඟ=රු බලාගාර ව්‍යාපෘතියයි. ඉදිරියේදී එහි කටයුතු ආරම්භ කරන බවත්, ඉදිවන බලාගාරයේ ජනන ධාරිතාව මෙගාවොට් 500 ක් බවත් අමාත්‍ය රණවක මහතා අවධාරණය කර සිටී. මෙවැනි තත්ත්වයක් පවතිද්දී ඉන්දියාවේ මෙන්ම ශ්‍රි ලංකාවේ ජනතාව තුළ වැරදි චිත්‍ර.