කෙරවළපිටිය වෙස්ට්කෝස් සහ පුත්තලම ලක්විජය බලාගාරය තාක්ෂණික දෝෂයක් හේතුවෙන් අඩපණවේ.
22 0

Posted by  in Latest News

පද්ධතියට අහිමිවන බලධාරිතාව මොගවොට් 400 ක්

ෆ බලාගාර 02 යථා තත්වයට පත්කර කඩිනමින් පද්ධතියට එක් කිරීම ස`දහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්
ෆ  ප‍්‍රධාන විදුලිබල පද්ධතිය  පාලනය වෙනුවෙන් හෙට දවසේ දිවයිනේ හ`දුනාගත් ප‍්‍රදේශ කිහිපයක    උදෑසන සහ දහවල් කාලයේ පැය 02 ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකෙරෙන බව ලංවිම සභාපතිවරයා    අවධාරණය කරයි.
බලාපොරොත්තුවන මෝසම් වාර්ෂා තත්වයන් අහිමිවීමත් සම`ග රටේ විදුලිබල අවශ්‍යතාවයෙන් 85‍්‍ර ක ධාරිතාවක් උත්්පාදනය කෙරෙන්නේ තාප විදුලිබලාගාර ආශ‍්‍රයෙනි. එහෙදී කෙරවළපිටිය වෙස්ට්කෝස් ද්විත්ව චක‍්‍රිය බලාගාරය මෙගාවොට් 270 වක බලශක්තියක් සහ පුත්තලම ලක්විජය තාප විදුලිබලාගාරය මෙගාවොට් 300 ක ජනන ධාරිතාවක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කිරීමට සමත්විය. වාර්ෂාව නොමැතිවීම හේතුවෙන් මේ වනවිට ජලවිදුලි උත්පාදනය 15‍්‍ර ක අඩු මට්ටමක පවති. මෙවැනි තත්වයක් මත පද්ධතිය පාලනය කිරීම මුලිකව සිදුකෙරුනේ පුත්තලම ලක්විජය බලාගාරයත් කෙරවළපිටිය වෙස්ට්කොස් බලාගාරයත් අශ‍්‍රයෙනි.
පසුගිය ජුලි 02 දා වෙස්ට්කෝස් බලාගාරය සම්පුර්ණයෙන්ම අඩපණ වූයේ හදිසියේ ඇති වු තාක්ෂණික දෝෂයක් හේතුවෙනි. එම අවස්ථාවේදී මෙගාවොට් 270 වක ධාරිතාවක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට අහිමිවුවද නැවතත් මෙගාවොට් 170 වක ධාරිතාවක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කිරීමට පසුගිය ජුලි 12 වනදා හැකිවිය. එහෙත් අද උදෑසන පුත්තලම ලක්විජය බලාගාරයේ ඇති වු  තාක්ෂණික දෝෂයක් හේතුවෙන් හදිසියේ බලාගාරය අඩපණ කිරීමට බලාගාර පාලනාධිකාරීය තිරණය කර තිබේ. ඒ අනුව මේ වනවිට එහි ජනන කටයුතු නවත්වා ඇත. පසුගිය මාස 07 කාලය තුළදී අඛණ්ඩව පැය 24 පුරාම ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට බලය සැපයිමට මෙම බලාගාර දෙක උපකාරී විය. මේ වනවිට පුත්තලම බලාගාරයේ මෙගාවොට් 300 ක් සහ වෙස්ට්කෝස් බලාගාරයේ මෙගාවොට් 100 යක් ජාතික පද්ධතියට එක් කිරීම තාවකාලිකව නතරවී ඇත.  පුත්තලම බලාගාරයේ අභ්‍යන්තරයේ හටගෙන ඇති තාක්ෂණික දෝෂය හදුනාගෙන බලාගාරය යලි පණගැන්විම ස`දහා  විශේෂ කණ්ඩයම් 03 ක් මේ වනවිටක‍්‍රියාත්මක බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අවධාරණය කරයි.
පවතින තත්වය හමුවේ පද්ධති පාලනය සමබරව පවත්වාගෙනයාම අසීිරු බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පෙන්වා දෙයි. පද්ධති පාලන අංශයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී ටී.ඞී.හ`දගම මහතා අවධාරණය කර සිටින්නේ පවතින තත්වය හමුවේ පද්ධතිය සමබරව පවත්වාගෙනයාම ඉතා දුෂ්කර කාර්යක් බවයි. එම තත්වයෙන් මිදී ජාතික පද්ධතිය රැුකගැනීමට අඩුම වශයෙන් හෙට දවසේ සිට මෙම බලාගාර දෙක නැවත යථාතත්වයට පත්වන තුරු හෝ නැවත හො`ද වාර්ෂාපතනයක් ලැබී ජලවිදුලි උත්පාදනය 25‍්‍ර , 30‍්‍ර තත්වය දක්වා වර්ධනය වනතෙක් හ`දුනාගත් ප‍්‍රදේශ කිහිපයකට උදෑසන සහ දහවල් කාලයේ අවම පැය 02 කාලයක් විදුලි කප්පාදු සිදුකිරීමට වන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පෙන්වා දෙයි.
විදුලි කප්පාදුවට ලක්වන ප‍්‍රදේශ පිළිබ`දව හෙට උදෑසන කාලයේ විශේෂ දැනුවත් කිරීමක් සිදුකරන බව ලංවිම සභාපති මහාචාර්ය විමලධර්ම අභයවික‍්‍රම මහතා ස`දහන් කරයි. විදුලි කප්පාදු හේතුවෙන් විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ දෛනිික කටයුතු වලට සිදුවන බාධා අවමකර ගැනීම පිණිස සියළු මාධ්‍ය භාවිතයෙන් මෙම පූර්ව දැනුවත් කිරීම සිදුකිරීමට පියවර ගන්නා බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා අවධාරණය කර සිටි.

පද්ධතියට අහිමිවන බලධාරිතාව මොගවොට් 400 ක්ෆ බලාගාර 02 යථා තත්වයට පත්කර කඩිනමින් පද්ධතියට එක් කිරීම ස`දහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ෆ  ප‍්‍රධාන විදුලිබල පද්ධතිය  පාලනය වෙනුවෙන් හෙට දවසේ දිවයිනේ හ`දුනාගත් ප‍්‍රදේශ කිහිපයක    උදෑසන සහ දහවල් කාලයේ පැය 02 ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකෙරෙන බව ලංවිම සභාපතිවරයා    අවධාරණය කරයි. බලාපොරොත්තුවන මෝසම් වාර්ෂා තත්වයන් අහිමිවීමත් සම`ග රටේ විදුලිබල අවශ්‍යතාවයෙන් 85‍්‍ර ක ධාරිතාවක් උත්්පාදනය කෙරෙන්නේ තාප විදුලිබලාගාර ආශ‍්‍රයෙනි. එහෙදී කෙරවළපිටිය වෙස්ට්කෝස් ද්විත්ව චක‍්‍රිය බලාගාරය මෙගාවොට් 270 වක බලශක්තියක් සහ පුත්තලම ලක්විජය තාප විදුලිබලාගාරය මෙගාවොට් 300 ක ජනන ධාරිතාවක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කිරීමට සමත්විය. වාර්ෂාව නොමැතිවීම හේතුවෙන් මේ වනවිට ජලවිදුලි උත්පාදනය 15‍්‍ර ක අඩු මට්ටමක පවති. මෙවැනි තත්වයක් මත පද්ධතිය පාලනය කිරීම මුලිකව සිදුකෙරුනේ පුත්තලම ලක්විජය බලාගාරයත් කෙරවළපිටිය වෙස්ට්කොස් බලාගාරයත් අශ‍්‍රයෙනි.පසුගිය ජුලි 02 දා වෙස්ට්කෝස් බලාගාරය සම්පුර්ණයෙන්ම අඩපණ වූයේ හදිසියේ ඇති වු තාක්ෂණික දෝෂයක් හේතුවෙනි. එම අවස්ථාවේදී මෙගාවොට් 270 වක ධාරිතාවක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට අහිමිවුවද නැවතත් මෙගාවොට් 170 වක ධාරිතාවක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කිරීමට පසුගිය ජුලි 12 වනදා හැකිවිය. එහෙත් අද උදෑසන පුත්තලම ලක්විජය බලාගාරයේ ඇති වු  තාක්ෂණික දෝෂයක් හේතුවෙන් හදිසියේ බලාගාරය අඩපණ කිරීමට බලාගාර පාලනාධිකාරීය තිරණය කර තිබේ. ඒ අනුව මේ වනවිට එහි ජනන කටයුතු නවත්වා ඇත. පසුගිය මාස 07 කාලය තුළදී අඛණ්ඩව පැය 24 පුරාම ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට බලය සැපයිමට මෙම බලාගාර දෙක උපකාරී විය. මේ වනවිට පුත්තලම බලාගාරයේ මෙගාවොට් 300 ක් සහ වෙස්ට්කෝස් බලාගාරයේ මෙගාවොට් 100 යක් ජාතික පද්ධතියට එක් කිරීම තාවකාලිකව නතරවී ඇත.  පුත්තලම බලාගාරයේ අභ්‍යන්තරයේ හටගෙන ඇති තාක්ෂණික දෝෂය හදුනාගෙන බලාගාරය යලි පණගැන්විම ස`දහා  විශේෂ කණ්ඩයම් 03 ක් මේ වනවිටක‍්‍රියාත්මක බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අවධාරණය කරයි.

පවතින තත්වය හමුවේ පද්ධති පාලනය සමබරව පවත්වාගෙනයාම අසීිරු බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පෙන්වා දෙයි. පද්ධති පාලන අංශයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී ටී.ඞී.හ`දගම මහතා අවධාරණය කර සිටින්නේ පවතින තත්වය හමුවේ පද්ධතිය සමබරව පවත්වාගෙනයාම ඉතා දුෂ්කර කාර්යක් බවයි. එම තත්වයෙන් මිදී ජාතික පද්ධතිය රැුකගැනීමට අඩුම වශයෙන් හෙට දවසේ සිට මෙම බලාගාර දෙක නැවත යථාතත්වයට පත්වන තුරු හෝ නැවත හො`ද වාර්ෂාපතනයක් ලැබී ජලවිදුලි උත්පාදනය 25‍්‍ර , 30‍්‍ර තත්වය දක්වා වර්ධනය වනතෙක් හ`දුනාගත් ප‍්‍රදේශ කිහිපයකට උදෑසන සහ දහවල් කාලයේ අවම පැය 02 කාලයක් විදුලි කප්පාදු සිදුකිරීමට වන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පෙන්වා දෙයි.

විදුලි කප්පාදුවට ලක්වන ප‍්‍රදේශ පිළිබ`දව හෙට උදෑසන කාලයේ විශේෂ දැනුවත් කිරීමක් සිදුකරන බව ලංවිම සභාපති මහාචාර්ය විමලධර්ම අභයවික‍්‍රම මහතා ස`දහන් කරයි. විදුලි කප්පාදු හේතුවෙන් විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ දෛනිික කටයුතු වලට සිදුවන බාධා අවමකර ගැනීම පිණිස සියළු මාධ්‍ය භාවිතයෙන් මෙම පූර්ව දැනුවත් කිරීම සිදුකිරීමට පියවර ගන්නා බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා අවධාරණය කර සිටි.