පුරාවිද්‍යාත්මක වස්තු වල අඩංගු මූලද්‍රව්‍ය සෙවීමට  පරමාණු ශක්ති අධිකාරියෙන් පියවර.
17 0

Posted by  in Latest News

ලෝකයේ රටවල් කිහිපයකට සීමිත විද්‍යාගාර පහසුකම් ළඟදීම ශ‍්‍රී ලංකාවටත් ශ‍්‍රී ලංකාවේ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමෙන් යුත් භාණ්ඩ වල අඩංගු මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා පරමාණු ශක්ති අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත. ඒවයේ අන්තර්ගත මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු සොයාගත හැකි තාක්ෂණික ක‍්‍රමවේදයක්, අදාල එක් එක් ආයතන සහ අංශ වෙත හඳුන්වාදීමට පරමාණු ශක්ති අධිකාරිය සැලසුම් කර තිබේ. ඒ සම්බන්ධ සම්මන්ත‍්‍රණයක් ඊයේ (16* පරමාණු ශක්ති අධිකාරියේදී පැවැත්විණ. පුරාවිද්‍යාඥයන්, කෞතුකාගාර කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්, පෞරාණික භාණ්ඩ සංරක්ෂණය කරන්නන්, පර්යේෂකයන් හා පෞරාණික වස්තු සහිත ආයතන වල කළමනාකරුවන් ඇතුළු 50 දෙනෙක් මෙම සම්මන්ත‍්‍රණය සඳහා සහභාගි විය.
මෙහිදී අදහස් දැක්වූ එම අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය රංජිත් විජේවර්ධන මහතා ප‍්‍රකාශ කළේ, පුරාවිද්‍යාත්මක වස්තු වල අඩංගු මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු සෙවීම සඳහා මේ වනවිට තම ආයතනය සූදානම් බව සහ ඒ සඳහා පෝලන්තයේ සහාය මෙන්ම මේ වනවිට ලෝකයේ විද්‍යාගාර හැට හැත්තෑවක පමණක් භාවිතවන තාක්ෂණ ක‍්‍රමවේද හා උපකරණ නුදුරේදීම තම ආයතනයටද ලබාගන්නා බවයි. මේ වනවිට නිර්විනාශක පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක් තම ආයතනය යටතේ ඉදිවන බව අවධාරණය කළ සභාපතිවරයා සඳහන් කර සිටියේ, ඉදිරියේදී බහුකාර්ය ගැමා ප‍්‍රතිවිකිරණ යන්ත‍්‍රාගාරය හා සමස්ථානික ජල විද්‍යාගාරය ඉදිකිරීමට කටයුතු සූදානම් බවයි.
මෙම සම්මන්ත‍්‍රණයේ ප‍්‍රධානතම සම්පත් දායකයා වූයේ පෝලන්තයේ ක‍්‍රැකොව් විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ඩැරියස් වෙග්නෙක් මහතායි. පුරාවිද්‍යාත්මක ද්‍රව්‍ය අධික්ෂණය සඳහා වන ලොව ඉහළම තාක්ෂණික ක‍්‍රමවේදය සහ විද්‍යාගාරයෙන් පිටතදී භාවිත කළ හැකි උපකරණ, තමන් විසින් ඉදිරියේදී ශ‍්‍රී ලංකා පරමාණු ශක්ති අධිකාරියට හඳුන්වාදෙන බව මහාචාර්ය වෙග්නෙක් මහතා මෙහිදී අවධාරණය කළේය. පුරාවිද්‍යාත්මක වස්තු ස්පර්ශ නොකොට, ඒවාට හානි සිදුනොකොට, වටිනාකමින් වැඩි පෞරාණික වස්තු වල අඩංගු මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගැනීමට එම තාක්ෂණික ක‍්‍රමවේද මඟින් හැකියාව ලැබේ. මෙම පරීක්ෂණයේ වැදගත්කම වන්නේ, මේ සඳහා භාවිතයට ගැනෙන පුරාවිද්‍යාත්මක වස්තු වලට කිසිදු හානියක් සිදුනොවීමයි.
මේ අනුව නුදුරේදීම අපේ රටේ පෞරාණික වස්තු වල මූලද්‍රව්‍ය සහ සංඝටක අධ්‍යයනය සඳහා දේශීය විද්‍යාගාර පහසුකම් නිර්මාණය වන බව පරමාණු ශක්ති අධිකාරිය අවධාරණය කරයි. පුරාවිද්‍යාත්මක වස්තු වල අඩංගු මූලද්‍රව්‍ය සෙවීමට පරමාණු ශක්ති අධිකාරියෙන් පියවර ලෝකයේ රටවල් කිහිපයකට සීමිත විද්‍යාගාර පහසුකම් ළඟදීම ශ‍්‍රී ලංකාවටත් ශ‍්‍රී ලංකාවේ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමෙන් යුත් භාණ්ඩ වල අඩංගු මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා පරමාණු ශක්ති අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත. ඒවයේ අන්තර්ගත මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු සොයාගත හැකි තාක්ෂණික ක‍්‍රමවේදයක්, අදාල එක් එක් ආයතන සහ අංශ වෙත හඳුන්වාදීමට පරමාණු ශක්ති අධිකාරිය සැලසුම් කර තිබේ. ඒ සම්බන්ධ සම්මන්ත‍්‍රණයක් ඊයේ 16* පරමාණු ශක්ති අධිකාරියේදී පැවැත්විණ. පුරාවිද්‍යාඥයන්, කෞතුකාගාර කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්, පෞරාණික භාණ්ඩ සංරක්ෂණය කරන්නන්, පර්යේෂකයන් හා පෞරාණික වස්තු සහිත ආයතන වල කළමනාකරුවන් ඇතුළු 50 දෙනෙක් මෙම සම්මන්ත‍්‍රණය සඳහා සහභාගි විය.
මෙහිදී අදහස් දැක්වූ එම අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය රංජිත් විජේවර්ධන මහතා ප‍්‍රකාශ කළේ, පුරාවිද්‍යාත්මක වස්තු වල අඩංගු මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු සෙවීම සඳහා මේ වනවිට තම ආයතනය සූදානම් බව සහ ඒ සඳහා පෝලන්තයේ සහාය මෙන්ම මේ වනවිට ලෝකයේ විද්‍යාගාර හැට හැත්තෑවක පමණක් භාවිතවන තාක්ෂණ ක‍්‍රමවේද හා උපකරණ නුදුරේදීම තම ආයතනයටද ලබාගන්නා බවයි. මේ වනවිට නිර්විනාශක පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක් තම ආයතනය යටතේ ඉදිවන බව අවධාරණය කළ සභාපතිවරයා සඳහන් කර සිටියේ, ඉදිරියේදී බහුකාර්ය ගැමා ප‍්‍රතිවිකිරණ යන්ත‍්‍රාගාරය හා සමස්ථානික ජල විද්‍යාගාරය ඉදිකිරීමට කටයුතු සූදානම් බවයි.
මෙම සම්මන්ත‍්‍රණයේ ප‍්‍රධානතම සම්පත් දායකයා වූයේ පෝලන්තයේ ක‍්‍රැකොව් විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ඩැරියස් වෙග්නෙක් මහතායි. පුරාවිද්‍යාත්මක ද්‍රව්‍ය අධික්ෂණය සඳහා වන ලොව ඉහළම තාක්ෂණික ක‍්‍රමවේදය සහ විද්‍යාගාරයෙන් පිටතදී භාවිත කළ හැකි උපකරණ, තමන් විසින් ඉදිරියේදී ශ‍්‍රී ලංකා පරමාණු ශක්ති අධිකාරියට හඳුන්වාදෙන බව මහාචාර්ය වෙග්නෙක් මහතා මෙහිදී අවධාරණය කළේය. පුරාවිද්‍යාත්මක වස්තු ස්පර්ශ නොකොට, ඒවාට හානි සිදුනොකොට, වටිනාකමින් වැඩි පෞරාණික වස්තු වල අඩංගු මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගැනීමට එම තාක්ෂණික ක‍්‍රමවේද මඟින් හැකියාව ලැබේ. මෙම පරීක්ෂණයේ වැදගත්කම වන්නේ, මේ සඳහා භාවිතයට ගැනෙන පුරාවිද්‍යාත්මක වස්තු වලට කිසිදු හානියක් සිදුනොවීමයි.

මේ අනුව නුදුරේදීම අපේ රටේ පෞරාණික වස්තු වල මූලද්‍රව්‍ය සහ සංඝටක අධ්‍යයනය සඳහා දේශීය විද්‍යාගාර පහසුකම් නිර්මාණය වන බව පරමාණු ශක්ති අධිකාරිය අවධාරණය කරයි.