ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කළ විශාලතම විදුලි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් තොගය ඉතියෝපියාවට අපනයනය කෙරේ.
27 0

Posted by  in Latest News

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අනුබද්ධිත ආයතනයක් වන ලංකා  ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ආයතනය නිෂ්පාදනය කළ විශාලතම[...]

Read more
බලශක්ති කළමණාකරනය හා සංරක්ෂණය අතින් ශ‍්‍රී ලංකාව ඉදිරියෙන්
31 0

Posted by  in Latest News

විදුලිබලය බෙදාහැරීම සහ සම්පේ‍්‍රෂණයේදී[...]

Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -> 22