බලශක්ති කළමණාකරනය හා සංරක්ෂණය අතින් ශ‍්‍රී ලංකාව ඉදිරියෙන්
31 0

Posted by  in Latest News

විදුලිබලය බෙදාහැරීම සහ සම්පේ‍්‍රෂණයේදී[...]

Read more
ආසියාවේ විදුලිය නොකපන එකම රට ශ‍්‍රී ලංකාවයි ….
14 0

Posted by  in Latest News

ලබන වසර වනවිට මුළු දිවයින ආවරණය[...]

Read more
තවත් මෙගා වොට් 600ක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට
04 0

Posted by  in Latest News

2013.03.04 දින චීන තානාපති ගරු වූ ජියැන්හාඕ[...]

Read more
ජනවාරි මාසයේ විදුලි හොරු 224 ක් නීතියේ රැහැනට
01 0

Posted by  in Latest News

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලීය හදිසි වැටලීම්[...]

Read more
යාපන අර්ධද්වීපය ඒකාලෝක කිරීමට උතුරු ජනනි එක්වේ.
12 0

Posted by  in Latest News

මේ වසර අවසන් වනවිට සමස්ත දිවයින[...]

Read more
1 <- 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 -> 55